DERSIM MAMIKIYE

GÜZEL, RUHU TEMİZ, GECMİŞİNE VE TARİHİNE BAĞLI BIR DERSİM İCIN. HERKESE BASARILAR

Monday, May 21, 2007

 

Darbecilerle ittifak siyaseti…

Vizyonsuz geçen yıllar demokrasinin darbe aldığı, özgürlüklerin da-raldığı dönemlere tekabül ediyor bizde. Bu tür süreçlerde belirleyici olan “siyasetsiz siyasettir”. Kuşatılmış ve düşürülmüş olan siyasetler, şekil ve görüntüden ibaret kalırken, felsefi derinlik ve duruş problemini de derinlemesine yaşıyorlar. Bugün de önümde duran tablo aynıdır; siyasetin ve siyasetçinin vizyonsuzluğudur, ilkesizliğidir, korkaklığıdır, sığlığıdır, küçük hesaplarıdır, aklının hislerine yenik düşmesidir. Türk siyasetinde değişim daha dinamik ve kendini sorgulayıcı olabilse “siyasetin yenilenme”, “hastalıklarından kurtulma” ümidi kendiliğinden doğmuş olacak. Fakat Türk siyasetinde, siyasi figürlerin değişiminin çok büyük oranda darbe veya ölümle gerçekleşiyor olması, siyaseti tüketen başat faktörlerdendir. Öyle ki
bizde başarısız lider yoktur, kovulmuş lider vardır. Her başarısızlık dış faktörlerin ihanetiyle izah edilir ve kendine bir kurtuluş ve orada kalış imkânı bulur. Bu da “kendine siyaset”ten başka bir şey değildir.
Kendi bekası için devletçi olurlar, ulusalcı olurlar, darbeci olurlar, darbe yapanlarla kol kola girerler… Bunlar demokrasiyi, özgürlükleri, normalleşmeyi, farklılıklarıyla birilikte toplum inşa etme iradesini dinamitliyorlar. Bu tür siyasi görünümlü “rozet siyasetçilerinin” marifetiyle siyaset içerinde dinamitlendi bir kere daha. Meclis'in iradesi düştü. Hepimiz biliyoruz ki, kışla eğer siyasetin içinden destek görmezse ne muhtıraya yeltenebilir ne de siyasi bir demeç verebilir. Siyasi alanı tıkayanlar, darbecilere zemin hazırlıyorlar, adına da “ülke elden gidiyordu” diyorlar… Belli ki demokrasi ve özgürlükler onların hesaplarının düşmanı. Merak etmeyin, devlet yerinde duruyor. Kim kiminle ittifak ederse etsin “iktidarları” ellerinden gidiyor…
Türkiye siyaset üretememenin getirdiği kriz durumuna bir kere daha düştü. Bu durumda gerçekçi bir çıkış yolu bulmak yerine kendimizi tekrar edip duruyoruz ve sistem kilitleniyor… Özellikle muhtıradan sonra aynı şeyleri konuşmaya başladık.
Sistemin iç ve dış faktörlerle ve en çok da gece yarısı muhtırasıyla kilitlendiği Türkiye'de gördük ki, demokrasi savunmasız, demokratlar da gittikçe yalnızlaşıyor…
Sürekli ve uzun döneme yayılan bir tekerrür var. 1909'daki 31 Mart olayını ya da oradan sıçrayıp Menemen'i düşünün. 31 Mart'ta bir tarafta İttihatçılar, karşılarında da muhalif olan herkes vardı. İttihatçılara muhalif olanlar aralarında hiç bir ayrım yokmuş gibi blok olarak algılanıyorlardı. Hâlbuki bunların aralarında önemli farklar vardı. Mesela sahiden “dinci” diyebileceğimiz bir grup vardı, ama bir yandan da Prens Sabahattin gibi bir liberal vardı. Fakat İttihatçılara karşı olmak Prens Sabahattin'e de “mürteci” demek için yeterliydi. Dün olduğu gibi bugünde devletin kendini konumlandırış biçimi değişmedi, ya bendensin ya da düşmanımsın.
“Düşman” ilan ettikleri karşı blok da kendi aralarında farklılıklarını konuşamaz olunca siyaset üretilemiyor…
Evet ama siyaset bu değil. İnsanlar anlaşamadıkları noktaları konuşabilmeliler, birbirlerine iti-razlarını yapabilmeliler. İttihatçı zihniyet siyasetin üzerine kara bir bulut gibi indiğinde karşısındaki herkesi aynılaştırıyor. Bugün de onların mürteci dedikleri ile liberaller, demokratlar arasında bir fark kalmadığını görüyoruz. Düşünün ki, Fethi Okyar gibi, Ahmet Ağaoğlu gibi isimler bile mürtecilikle suçlanıyor. Bu günde sürüp giden bu tür saptırmalar çok zararlı. Biz demokratlar muhtıraya karşı tavır aldığımızda mürteci duruma düşürülüyoruz.
Onlara göre üç şeyden birisi-yiz; mürteci, devlet karşıtı ve TSK'yı yıpratmak…
Tabii toplumu böyle kuşatırsanız tartışma ve konuşma zemini ortadan kalkar ve siyaset biter. Siyaset bi-tince devlet ile siyasal alanda bulunan herkesin arasındaki gerilim oluşuyor. Siyaset, devletin yanında yer almaya ve yer almamaya indirgeniyor.
İTTİHATÇILIK CHP'DE YAŞIYOR
“Korku” ve “düşmanlık” iki kavram üzerinden üretilen bir da-yatma.
Evet, onun için bu tekerrür var. İttihatçı zihniyet işte budur. Sürekli “devletin muhafazası” üzerinden düşünüyor, “devlet elden gidiyor” kaygısıyla siyasete göz açtırmıyor.
Siyaset yapanlar gerçekten devleti tehdit mi ediyorlar Türkiye'de?
Hayır, ben bu korkuya kesinlikle prim vermiyorum. Bu korku ittihatçı zihniyetten itibaren, cumhuriyetin kuruluşunda da gündeme gelmiş ve o zihniyet hâlâ yaşadığı için korkuları da üretiyor. Unutmayalım ki korkuyla siyaset yapılmaz. Belli ölçülerde de olsa işleyen bir sistem vardı, Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. Mitingler yapıldı, eminim ki aralarında darbeyle barışık olmayan çok insan vardı. Fakat o mitingler de muhtıranın gölgesinde kaldılar. TSK mızrağını atınca toplumu ikiye böldü, bir tarafta.
Sonsuza kadar düşman olanlar ve sonsuza kadar yandaş olanlar…
Evet, “ne olacak asker de siyasi fikrini beyan etsin” diyenler var. Hayır asker siyasi fikir beyan edemez, asker askerliğini bilir. Görüyorsunuz muhtırayla ikiye bölündü toplum. En büyük zararı budur Türkiye'ye.
MİTİNGLERE MİLİTARİZM HAKİM
Mitinglerde AK Parti karşıtlığı ve laiklik vurgusu var. Demokrasi es geçiliyor. Mitingler de bir bölünmenin sonucu mudur?
Tepki vermek iyidir ama mitinglerin militarist bir ruhu vardı. Siyaset karşıtı duruş ve orduyu davet eden söylemler çok rahatsız ediciydi. Bir başka rahatsız edici unsur da ulusa dair imgelerin yoğun olmasıydı.
Laikliğe indirgenmiş bir sol söylem var arka planında…
Ben artık ona sol demiyorum. Kerameti kendinden menkul bir parti halene geldi CHP. CHP'ye hâlâ siyasi parti denebilir mi, şüpheliyim. Çünkü her siyasi parti muhtıra karşısında doğal olarak tepki verir. CHP muhtıraya tepki vermedi… Siyasi alanı korumak bütün partilerin görevidir. Bu onların demokratlıklarının ölçüsüdür…
Siyasetin ivme kaybetmesi, sokaklarda artan ulusalcı ve militarist söylemler yarın için neyin habercisidir?
Daralma, içe kapanma… Demokrasinin öznesi olan “halk”ın içinde Türk olmayanlar da var, Ermeniler var, Rumlar var, Süryaniler var, Kürtler var. Bunları da biraz hiçe sayan bir görüntü var mitinglerde. Bunlar hoş şeyler değil. Son dönemlerde “Türklük” adına işlendiği söylenen cinayetler ortadayken, ben bugün “Türklükle gurur duymanın” günü olmadığını düşünüyorum. Türklükle gurur duyarak sokaklara dökülmek rahatsız edici. Burada ciddi bir milliyetçi etken var. Milliyetçilik dini de kendine kullanıyor.
Mitinglerden iktidar çıkmaz
O militarist ruhlu kalabalıklar sandıktan iktidar çıkartabilirler mi?
Daha şehirli ve batılı bir görüntü ama sayısal olarak küçük bir grup. Batılılık değerlerini değil batılılık görüntüsünü vurgulayan bir topluluk var orada. Modernitenin kendisinden ziyade görüntüsü ağırlıklıdır Türkiye'de. Modern görünmek modern olmaktan daha önemlidir Türkiye'de. Başörtülü kadınlarla ilgili yaptığım çalışmalarda nice başı örtülü kadının gündelik yaşamlarında, ilişkilerinde çok daha modern olduklarını gördüm. Ama siz başı örtülüyü iter, öteki üzerinden okursanız bunu görmeniz mümkün değil.
Bu tür mitinglerde toparlayıcı olan faktör his midir akıl mı?
Çok fazla coşku ve coşku üzerinden hislerle yapılmış bir siyaset vardı.
His yoğunluklu kalabalıkların manipüle edilme ihtimali nedir?
Oldukça yüksek. Tarihte de gördük, çeşitli siyasi faşizan partiler bu hisleri kullanarak iktidara gelirler. Bugün sessizce MHP kenarda bekliyor. Bu ortamdan CHP değil de MHP çıkıp gelirse hiç şaşırmam. Korku hissinden, Türklükle gurur duymak şeklinde kendini gösteren coşkudan faydalanma ihtimali en yüksek siyasi partidir MHP. Bundan sonraki siyaset AKP ve MHP arasında olacaktır. CHP muhtıra karşısında takındığı tavırla Türkiye'nin sosyalist temelli demokratlarını utandırdı. Türkiye de bir sol siyasetin olmamasının tek sorumlusu solu işgal eden CHP'dir. Bu aynı zamanda siyasete verilmiş büyük bir zarardır. Perihan Mağden'in dediği gibi “siyasetin tıpacı” oldu. Siyasi alanı ka-pattı, AKP döneminde laiklik konusunu yücelterek her şeye itiraz ettiler.
MHP ALANINA CHP'Yİ SOKMAZ
CHP yönetimi partide ve bürokraside iktidar olmaya odaklanmış durumda. Seçimle iktidara gelmek gibi niyetlerinin olmadığı anlaşılıyor…
Değil mi ki en milliyetçi parti, bu tavır yakışır CHP'ye. Genç Parti'yle yakınlaşmaları da şaşırtıcı değil. Hatta MHP ile de ittifak düşünürler ama MHP kendi alanına CHP'yi sokmaz.
Bu seçime haki renk damgasını vurabilir mi? Yani seçmen daha büyük olaylar çıkmasın diye gönlünde olmayan bir partiye oy verir mi?
Bu tür seçmen davranışları oluyor…
AK Parti'den kaçar m?
Sanmıyorum…
Asker gelir mi sorusu artık anlamını yitirir mi?
Önemli bir soru... Seçmen bu kadar çıkar hesabına girer mi bilemiyorum.
Askere göre tehlike bu kadar büyükse muhtırayla yetinir mi?
Önceki darbelerde haberini vererek geliyorlardı. Muhtırayı da bir öncü haber olarak almak mümkün ama eski tarz darbe pek mümkün değil.
Darbe olmasa da bir baskı unsuru olarak yerleşebilirler mi?
Olabilir. Darbe bir gecede olan bir olay değil, bir süreç haline geldi. Belki de şu anda o sürecin içindeyiz.
Faşizanlığa da oynuyor
Bu dönemde devlet niye kendisini tehlikede hissediyor? Bu histe CHP'nin önemli bir rolü var. CHP'nin laiklik üzerinden yaptığı muhalefet sanki AKP'nin hiçbir özelliği yokmuş noktasına geldi. Bu da Türkiye'de siyaseti kilitledi. Ayrıca AB sürecinde yapılan yasal düzenlemelerle de bazı kurumlar güç kaybına uğrayınca “Türkiye elden gidiyor”, “devlet tehdit altında” gibi argümanlara sığındılar.
“Laiklik hiç bu kadar tehlike altında olmamıştı” diyen Cumhurbaşkanı Sezer de aynı noktada mı?
Özgürlükçü ve demokrat bir söylemden başlayıp da şimdi gelinen noktaya bakılınca öyle gözüküyor. Herhalde devletin kendine özgü bir kültürü var. “Görev” odaklı iş yapmaya odaklanmışsanız o görev sizi teslim almaya başlıyor ve düşünce sisteminizi değiştiriyor. Cumhurbaşkanı vizyoner olabilirdi ama çok vizyonsuz buldum onu. Türkiye'nin Sezer'i hatırlayacağı hiçbir eser yok ortada. Kırmızı ışıkta durdu, pazardan alış-veriş yaptı demek yetmiyor. Bunlar kötü değil ama çok eksik…
Bu süreci sürükleyen partinin devlete yapışmış olması onun siyasetini otoriter ve faşizan olarak tanımlamamıza yeter mi?
Otoriter karakteri kesin ama faşizanlığa da oynuyor, o mitinglerin gözde partisi olmayı da diliyor. Mitinglerde cumhuriyeti kurtarmak adına parlamento karşıtlığı yaparsanız, bu cumhuriyet için de tehlikeli hale gelir.
Cumhuriyeti asker kurdu asker korusun mu deniyor?
Böyle yazan köşe yazarları çıktı… Önümüzde seçim var ama şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu siyaset karşıtlığıdır. Parlamento kurumundan bu kadar çabuk vazgeçiliyor alması çok tehlikeli.
Bu kaçış sistemin oturmadığını göstermiyor mu?
Yıllardır “vesayet rejimidir” diye yazıp durduk. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle vesayet durumu değişiyor derken, bir gecede alt üst olduk, eskiye döndük, gördük.
DYP ve ANAP'ın birleşmesinin siyaset açısından bir anlamı var mı?
O birleşmeden umutlu değilim. İkisi de fazla iktidar odaklı düşünen liderler. Sorunlu bir birliktelik. Milletin itibar edeceğini sanmıyorum. Mitingler coşkulu geçse de Türk halkı sandığa gittiğinde son derece sağduyulu akılcı davranır… Meclis'e üç parti girebilir AKP, CHP ve MHP.
Beş yıla baktığında AK Parti siyasetini devlet için tehdit olarak niteleyebilir misiniz?
Hâlâ bu korkuyla AKP'ye yaklaşılmasını anlayabilmiş değilim. Eleştirilecek yanları elbette var ama yanlışları başka, tehdit olması başka bir şey. Bu tür yaklaşımların da etkisiyle Türkiye'de insanlar birey olmadan vatandaşlığa sıçradılar. Dönüp birey olmak istediklerinde de vatan haini durumuna düşüyorlar.

 

Dersim

Tarihte cereyan etmiş önemli olaylar ele alınırken birçok insan atalarının bu olaylar karşısındaki duruşunu merak eder. Atalarının duruşuyla ya övünür yada utanc duyar. Ermeni soykırımıda böyle bir durumdur. Bundan yaklaşık bir yıl önce birçok uluslarası televizyon kanalında da yayınlanan Ermeni soykırımı üzerine bir fransız belgeseli izlemiştim. Belgeselde uzun uzun ermeni soykırımı anlatılırken, soykırım sırasında ermenilerin dersim bölgesinden büyük destek gördüğüne vurgu yapıldı. Tabiiki bu durum beni çok gururlandırdı.Yine son günlerde bir kitap okumaktayım. Ager Meyer Benedictsen, Harput'ta bulunurken Ermeni soykırımı olur. Ve yazar memleketine döndükten sonra 1915 yılında gördüklerini kaleme alır. Ve kitabın bir yerinde ayrıntılarına kader katliamları anlatırken aynen şu satırlar yer almaktadır: ''Talat'ın soykırım emrine rağmen yerleşik bir halkı olan dersim bölgesi ermenilere kapılarını açtı ve ekmeğini onlarla bölüştü Buraya ulaşan ermeniler canlarını kurtarabildiler'' Evet, bu ifadeler beni birkez daha gururlandırmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi insanlar ya atalarının yaptıklarıyla gurur yada utanc duyarlar. Ne mutlu Dersim milletine ki atalarının bu duruşundan ötürü gurur duymaya layık olmuşlardır.

Sunday, April 15, 2007

 

SEYFI CENGIZ, PKK VE DERSIM

PKK, 1975-80 döneminde Dersim’deki gruplardan yalnızca biriydi. Arta kalan örgütlerin pek çoğunun faaliyeti 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kesintiye uğradı. Bu kesinti dönemindedir ki Dersim’de PKK güçlendi. 1985’te PKK eylemleri bahane edilerek oluşturulan “Koruculuk“ sistemi Dersim’de rağbet görmedi. 1987’de “asayişi sağlamak“ gerekçesiyle Olağanüstü Hal Bölge Valiliği (OHAL) kuruldu. 12 Eylül'le birlikte ilan edilen sıkıyönetim bu tarihten sonra “Olağanüstü Hal“ adı altında sürdü.OHAL’in ilk işlerinden biri köy boşaltmaktı. Bu uygulama ilk olarak İç Dersim’de (“Tunceli“) başlatıldı. Abdülmelik Fırat, bu konuda şunları yazmaktadır:"14 Şubat 1987 tarihinde, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na dayanılarak, Tunceli iline bağlı 234 köyde yaşayan 50 bin kişinin Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla’ya yerleştirilmesine karar verildi. Tunceli’den sonra, Erzincan’da da 275 köye göç tebligatı yapıldı". (Bkz. Ferzende Kaya, Mezopotamya Sürgünü Abdülmelik Fırat’ın Yaşam Öyküsü, Birinci Baskı, 2005, s. 219-220). Köy boşaltma uygulamaları 1988’den 1996’ya kadar OHAL yasası çerçevesinde "güvenlik" gerekçesiyle yapılmıştır. Fırat’ın ifadesine göre, sadece "Tunceli"deki ilk uygulamaları "Orman Kanunu"na dayandırılmıştır.PKK, 1991/2’de Dersim’e yığınak yapmaya başladı. Dr. Baran’ın "Dersim Eyalet Komutanı" sıfatıyla tahminen 1000-1500 kadar “gerilla” ile birlikte Dersim’e yollanması bu tarihlere rastlar. Dersim’e yollanan bu kuvvetin yol boyunda saldırıya uğradığı ve Dr. Baran’ın bu saldırılar nedeniyle bunu bilen tek kişi olan Öcalan’dan ciddi şekilde kuşkulandığı söylenmektedir.Dr. Baran’ın Dersim komutanlığı döneminde PKK’nın Dersim’deki etkisi ve baskısı arttı. Halk, TSK ve PKK’nın çifte baskısı altında adeta bunaldı. PKK, diasporadaki Dersimliler'i de rahat bırakmadı. Desmala Sure’de ifadesini bulan Dersimi düşüncenin gelişmesini baskı ve tehditle engellemeye çabaladı. Örneğin, 1992 sonlarında Avrupa'da "Dersim Kültür Şenliği" adıyla toplam sekiz merkezde düzenlenmesi kararlaştırılan etkinlikler PKK'nın düzenleyicileri ve katılacak sanatçıları tehdit etmesi üzerine yapılamadı. PKK’nın bu yasakçı ve baskıcı tutumu Desmala Sure tarafından Kasım-Aralık 1992 tarihli bir bildiri ile protesto edildi. 1991-94 yılları arasında bir dizi siyasi cinayet işlendi. Tekoşin geleneğinden Kamer Özkan’ın ve 6 TDKP taraftarının katledilmesi de bu döneme rastlar (14 Ekim 1993). Desmala Sure’nin "Dersim’de Neler Oluyor?" başlıklı açıklamasında bu olaylar üzerine ayrıntılı bir PKK analizi yapılıyor, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Mameki merkezlerinde binlerce Dersimli’nin katıldığı PKK karşıtı gösteriler desteklenerek, TSK-PKK çatışmasında taraf olmanın yanlışlığına işaret ediliyordu. Adı geçen bildiride PKK’ya verdiği ilkesiz destek nedeniyle Türk solunun tutumu da protesto ediliyor, tavrını gözden geçirmesi için çağrı yapılıyordu. Öcalan’ın talimatlarına uyduğu sürece Dersim’de ciddi sorunlara sebep olan Dr. Baran, Öcalan’ı rahatsız edecek derecede sivrilince PKK tarafından katledildi (1994). O’nun öldürülmesinde bağımsız davranmaya eğilim gösterip kontrolden çıktığı veya çıkabileceği endişeleri rol oynamış görünüyor. 1994 sonrasında PKK varlığı ve eylemleri bahane edilerek Dersim’de ormanlar ateşe verildi, 420 köyünden 287’si boşaltıldı. Yüzlerce köyün yakılıp yıkıldığı bu dönemde binlerce insan göçe zorlandı. Bazı kaynaklara göre İç Dersim nüfusu 1994-97 arasındaki üç yıl zarfında %53 azalmıştır. Yalnızca 1994’teki askeri operasyonlar sırasında halktan 16 kişi kayıplara karışmıştır. Bu insanların akıbeti hâlâ bilinmiyor, araştırılmasına dahi izin verilmiyor.1998’deki ateşkesi izleyen beş yıllık aralıkta bu kez barajlar projesi gündeme girdi. Yapımı hâlâ süren bu barajlar Dersim coğrafyasını dağıtmanın ve Dersimli’yi göçe zorlamanın yeni bir bahanesidir.

 

IBRAHIM COSKUN, DERSIM 38 HESABI

KAZANILMAYAN GÜN KAYBEDILEN ASIRDIR
Günümüzde yurdu ve özgürlügü bagimli olan, yasam secimi özgür olmayan, isgal edildigi güclere karsi yok olmamak icin direnen toplumlarda o toplumun Aydinlarina ve bu Aydinlarin faliyetlerini yürüttügü yasal kurum ve kuruluslara cok önemli rol düsmektedir.
İnsanligin gecen yüzyillardaki degisimleri incelediginde görülürki dünyamizin son 50 yilda (bir bilinmeze dogru!) katettigi mesafe ürkütücüdür.Bugün gelinen asamada yasama damgasini vuran sistemin adi ve mekanizmasi acik secik ortadadir.Bu sistem önce kisisel ardindan birazda toplumsal cikarlar üzerine kuruludur. Kapital gücün damgasini vurdugu bu carkin yasalarinda zor ya da silahin gücü degil mantik hakimdir. Dövüsken gücünden cok beyin gücüyle savasan, silahtan cok özgüveniyle kusanan kisi ve onun temsil ettigi toplumun sayginligi vardir, yasam sansi yüksektir. Öz güveni olmayan, yüzyil sonrasinin ince hesaplarinin yapildigi pazarlik masalarinda sahip oldugu serveti iyi pazarlamayan, ne oldugunu, ne istedigini ve karsiliginda ne verdigini iyi bilmeyen bir toplumun temsilcisini birakalim ciddiye almak muhattap bile alinmaz. Kaldiki kisinin temsil ettigi toplum kurumlasma sürecini dahi hala tamamlamamissa isi daha da zordur. Dersim insani bilgi ve birikim bakimindan, Dersim dogasi ise dogal zenginlik acisindan oldukca ilerde ve sansli bir konumdadir.Cografyamiza bakildiginda bölgede olan icme su potansiyeli dünyanin en saglikli ve en zengin kaynaklarinin basinda gelmektedir.Dersim´in yer altindaki diger zenginliklerine inildiginde görülürki daha deginmemis bu cevherler sahip cikildiginda bölgenin bir sanayi merkezine dönüsmesi icten bile degildir. Dersim´in yaylalarindaki her bitki türü bilincli ve biyolojik degerlendirildiginde büyük döviz geliri saglayacaktir.Dersim´in tarihinda gelismis bagcilik ve sarapciligin izleri vardir .Dersim´in kirac topraklari esildiginde sarap küplerinin kalintilarindan gecilmez bu da istenildiginde tekrar bag ve sarap isletmeciligine rahatlikla gecilecegini gösterir.Dersim cografyasi yaz ve kis dogal sporlari icin deyim yerinde ise tam bir cenettir. Uygar standartlarda bu tür faliyetlerin zemini iyi hazirlandiginda basi bos degil seviyeli bir turizm kaynagi hazirdir. Dersim´in dogasi klasik tarimcilik ve hayvacilik yerine cagdas organik üretime gecildiginde binlerce aileyi gecindirecek verimlilige sahiptir.
Yukarida da degindigim gibi özellikle Diasporadaki Dersim insaninin yasamin her alaninda edindigi bilgi ve maddi birikimin kücük bir bölümü dahi Dersim´i Avusturyanin bir bölgesine benyetecek güctedir.
Günümüz sisteminin elli yil, yüz yil, bin yil gerisinde degil icinde olan ve ilerisini gören Dersim´in Aydinlari ciddi bir kurumlasmayi baslatir, Dersim´in insanlarina özgüvenlerini kazandirir, onlarin bilgi ve birikimlerini Dersim´e yönlendirirlerse Dersim´de Dersimce yasamaninin önündeki engellerde bir bir ortatan kalkar.
Ancak ne aciki bu günkü Dersim´in ve birbirlerinden kopuk olan Dersimli insanlarin gercekligine bakildiginda gerekli potansiyel olmasina ragmen gelecege umut ve güvenle bakmak hayalci olur.Zira Dersim adina konusan ve Dersim davasina soyunan genel görüntü iyimser bir tablo sergilemenin verilerinden uzaktir. Gercekci degildir, cagdas degildir, samimi degildir.Dersimi yeniden onarmanin ve Dersim toplumunun aydin öncülügünü yapmanin esaslari vardir. Dersim insani tarihi ve gecmisiyle barisik bir halktir. Dersim insani günümüzde silahla bir toplumun kaderinin degismeyecegini yasayarak bilen ve inanan bir halktir. Dersim insani cagdastir, uygardir, bilime aciktir, ilericidir, gercekcidir.Dersim insaninin öncülügüne soyunan “aydin”lar ve dernekleri Dersimlilerin bu özelliklerini anlayacak erdemden yoksun oldugu sürecede kendi basinadirlar, ve birbirlerinin baslarini kemirmekle kalacaktirlar.Halin bu görüntüsü acidir ve acildir. Bu yil Dersim Katliaminin Yetmisinci Yilidir. Bu yillar: Dersim özünü koruyan ve Dersimi yasamak isteyen her insanin kisisel kabugundan cikip ortak davasina tüm gücüyle sarilma sahiplenme zamanlaridir. Dersim´in yeniden yasama kavusturulmasinda kaybedilen hergün bir asirdir. Dersim´i insansizlastiran, Dersim´i isgal eden güclerin yararinadir, onlarin cikarinadir.

 

GENAREL’’LER KITLE BILNCI’’LE OYNUYORLAR

Tandogan mitingin arkasinda Tc’’nin fasizan taktikleri ve hesaplar yatiyor.“Laik cumhuriyet islam gericiligin eline gececek,cumhuriyet onmli bir kale kaybedecek’’Yine bayrak tantansi,vatan sevdasi,ulu ataurkun ruhu kirletilmis ,askersiz tc olmaz hikayeleri.TC kurulusundan beri islam gericiligiyle beslenmis tarihin her doneminde islami ilac gibi kulanmis diyanet adi altinda orgutlenen bir islam devleti.Devletin tepesinde diyanet bicimiyle orgutlu olan ve devlet tarifinda buyuk bir maliye’’le beslenen bir muslumanlik varken,nasil laik Tc oluyor ,nasil demokratik oluyorsunuz anlamadik dogrusu.
‘’Laik cumuhuriyet altinda duzenlenen mitiginin mantigi gecmis mantiklardan farkli degil.80 yildir gelistirilen mantigin bu gunde oldugu gibi surduluyor.
Ulus devlet olarak ortaya cinka tc 1920—1940 kadar ceteciligi esasa alarak kurt,kirmanc halkina acik savas yontemleriyle savasa bas vururken,1940-60 arasi tek particilikle idare etmistir.1955 de devletin rum halkina (6-7 eylul olaylari) komplo temelinde ki saldirilarinin aciga cikmamsi icin askeri bir darbeye ihtiyac duymustur,menderes’’leri’’de feda etmistir.boylelikle devletin onursuzlugunu kurtarmaya calismislardir.1970’lerde genclik eylemlerini ,80’’lerde kitle eylemlerini bastirmak icin darbeye gerek duymuslardir.
Tc tarihin her doneminde sermayenin en gerici en soven,irkci kesimidir.Baski ve sideti artirmaya (darbeler) gerek duydugunda hep ayni basit yontemlere bas vurmustur.Alevi- suni catismasi,sag-sol adi altinda gencligi catistirmis,ezilen halklari catistirmis.halkin geriliginden de faydalanarak ceteleri devreye sokmus,baski ve zulmun mesru zeminiyaratmis,bu yontemlelerle gunumuze kadar kitlelerin yonunnu karatmis,kitle bilinciyle oyanamis.Bunu yaparken kalem’’surlerini ve basini devreye sokmustur.Irkci soven Tc devletin diger taktigide”bu ulkede bir kominist parti gerekiyorsa onu biz kurariz”bir kurt sorunu varsa onu biz cozeriz,bir sendikalasma gerekirse onu biz yapariz,bir kadin hareketi gelisiyorsa onu biz gelistiririz,bir newroz,1mayis gerekirse biz gelistiririzbu mantigin devami kitlelerin taleplerine kendi bicimiyle yozlastirmis,yonunu karartmistir.Devlet disinda bir orgutsel gelisme varsa onuda icten kusatarak yok etme mantigi gunumuze kadar surup gelmis ve bunda da basarili olmustur.
ADD tandoganda yaptiklari mantigin ozu budur.genaral’’lerin boy gostermesi,boy gosteririkende kitlelerin gericilige duydugu tepkinin kendi denetimlerinde odaklastirma.Kemalizm, din catismasi varmis gibi gostererek ,fasisit ceteler kitleler icinde taban bulmakemellerini yerli yerine uturtmaya calisiyor.
Parlemeto bu ulkede tarihin her doneminde gostermelik bir rol oynamis,bu gunde ayni rolu devam ediyor.AKP devletin,duzenin alternatifi degil olamazda.devleti belirliyen yasalar kirmizi kitaplarlarla kucuk bir azinlik belirler.Tc’’de devlet demek bir azinlik , kurumlarin ustunde yer alan guclerdir.Bu kucuk azinligin mimarida uluslararasi sermayedir.
1960-70-80 yapilan darbelerin mimari tc devleti ve bagimli oldugu uluslararai gerici sermaye kesimidir.(ozlikle abd) Turgut Ozal,cil”leri iktidar yapanlarda ayni guclerdir.Ya Erdogan,milli piyagodan mi cikti?Elbete ki ayni guclerin bu gune varmasi icin kulandiklari gucturler.Darbeler genelikle halkin gelisen ekonomik,sosyal mucadalesini bastirmaktir,bu gun iktidari tehdit eden sosyal bir mucadeleden bahsedilmez kime karsi darbe akp’’ye mi?Kaldiki ki bir darbe yapilmasi gerekiyorsa buyuk abilerine danismak zorundadirlar,onlar onaylarsa tabi ki iki gun icinde derbeler olur.Ancak gorunen odur ki abd bu konuda bir darbe gormek istemedigini bir cok kere ifade eti.Tc alip verdigi nefesi bile abd ye baglidir onusuz nefes bile alamaz.Abd cikarlari geregi darbeden yana degil.bir yumurta bahsine bile girerim.
KAMILCAN

Thursday, April 12, 2007

 

ATATÜRKTEN EMIR “ALEVILERI DAGITIN“

ATATÜRKTEN EMIR “ALEVILERI DAGITIN“
FORUM DERSIM
Makale yazari: ali munzur Tarih, gün ve saat : 08. Nisan 2007 15:29:13:
ATATÜRKTEN EMIR “ALEVILERI DAGITIN“
bugün saat iki bucuk civarinda „euro star“ televizyonun da yayinlanan YOLLARIN MÜLAYIMI adli tv programinda TC geleneginin ne oldugu yine ortaya cikti.Kendi Resmi politikasini asla saklamak ,gizlemek gibi problemi olmayan TC fasist mantalitesi acikca kendini itiraf etmeye devam ediyor.
1960 li yillarda karadeniz deki bir dogal afet den devletin destegini (ev ,arazi) alarak HATAY sehrine tasinanlar üzerine olan program „TC Fasizminin pervasizligini da gözler önüne seriyor.
Programin sunucusu yasi baya ilerlemis bir adamla konusuyor.
„Amca nasilsin ,masallah iyisin
“hamdolsun iyiyim
“Amca kurtulus savasini gördünmü?
“Tunceli –Alevi harbine katildim.
„Dersim harbi yani
„Evet Dersim –Alevi harbi.
„Nasil di harb,anlatirmisin?
“Ben 36 ci taburdaydim,Atatürk bize emir verdi “Bunlarin hepsini atacaksiniz buradan.”dedi.
“ATATÜRK Ü gördün yani?
“Nasil görmem ,bize emir verdi dedimya”Iki mintikayi temizledik,GÖTÜRÜP SUYA ATDIK. 3.cü mintikaya sira gelmeden Atatürk öldü basa INÖNÜ geldi.Onlar Inönü nün adamiydiya o yüzden Inönü emir verdi,karismayin artik dedi”
Bazi satilik,Tunceli li li cumhuriyetcilerin “Dersim olayin da Atatürk ün hicbi sucu yok, aklamasi”na tokat gibi cevap bizzat misto kor un asker leri tarafindan veriliyor.Bakalim ayni pervasizliklarina devam edebileceklermi

Cevaplar:
FORUM DERSIM

 

BALIK VE ÇEVRE KATLiAMI

BALIK VE ÇEVRE KATLiAMI
FORUM DERSIM
Makale yazari: $ERAFETTiN YURDAKUL Tarih, gün ve saat : 09. Nisan 2007 22:46:48:
DOSTLAR BU ARALAR TUNCELi'NiN DERELERiNDE VE ÇAYLARINDA KORKUNÇ BiR BALIK KATLiAMI YAPILMAKTADIR. YAVRULAMAK iÇiN DERELERE VE SIGLIK ALANLARA AKIN EDEN BALIKLAR TOPLU KATLiAMLARA MARUZ KALIYORLAR. BiZiM TE$NiK DERESiNE YUMURTA BIRAKMAK iÇiN GELEN BALIKLARIN YUMURTLAMASINA DAHi FIRSAT BIRAKILMADAN YAKALANDIKLARINI DUYUYORUM. BU iÇLER ACISI BiR OLAY.
OYSA BU MEVSiMDE BALIK AVLAMAK YASAKTIR. BUNA RAGMEN KATiLLER SÜRÜSÜ (BA$KA DEYiM BULAMIYORUM), DERE YATAKLARINDA VE ÇAY KENARLARINDA "TIREWIRE" DENEN BiR AG ÇE$iDiYLE KATLiAM YAPIYORLAR. BU DA YETMiYORMU$ÇASINA SUYA ELEKTiRiK VERiLEREK VEYA DiNAMiT ATILARAK BALIKLARIN DOGAL ALANLARI BiR DAHA DÜZELMEMEK ÜZERE TAHRiP EDiLiYOR.TIRE WIRE DENEN BU AG ÇE$iDi YASAK OLDUGU HALDE KULLANILYOR. GÖZLERiMLE $AHiT OLDUM. ÇOGU ZAMANDA TA$LARA VEYA SUDAKi DALLARA TAKILIP KOPUYOR VE ASIL ONDAN SONRA BALIK KATLiAMI BA$LIYOR. ÇÜNKÜ SONUÇTA NAYLON AG OLAN BU TIRE WIRE SUYUN iÇiNE BiR PARASUT GiBi AÇILINCA GELEN GEÇEN BALIKLAR DA ONA TAKILIYOR VE TOPLUCA ÖLÜYORLAR.BU ÇEVRE KATLiAMINA BiR DUR DEME VAKTi GELDi DE GEÇiYOR BiLE.
DÜ$ÜNÜYORUM DA HANi DERSiM iNSANI HÜMANiSTTi, ÇEVRE DOSTUYDU, DEVRiMCi DEGERLERE SAHiPTi. YOK BE KARDE$iM YOK. $iMDi YOZLA$MI$. ÇEVRESiNE HINCA HINÇ SALDIRIYOR. MEVCUT GÜZELLiKLERi YOK EDiYOR. SADECE TÜKETiYOR. ÜRETKENLiK YOK, ÜRETMEDiGi GiBi SADECE YOK EDiYOR. BENCE iNSAN OLAN, ÇEVRESiNE SAYGILI OLAN, DERSiMi SEVEN, GELECEK KU$AKLARA HAYVANIYLA, FLORA FAUNASIYLA (BiTKi ÖRTÜSÜYLE) GÜZEL BiR ORTAM BIRAKMAK iSTEYEN HERKES BUNA DUR DEMELiDiR. ZATEN TOPLUMSAL DEGERLERiMiZi YiTiRDiK. BARi ÇEVREMiZE SAHiP ÇIKALIM. ONU GÖZÜMÜZ GiBi KORUYALIM.
BURDAN TÜM DUYARLI TUNCELiLERE SESLENiYORUM: BU ARALAR BALIK AVLAMAK iSTEYEN Ki$i VE GRUPLARA ENGEL OLUN. BARi BU YAVRULAMA DÖNEMiNDE AVLAMASINLAR. YAZIKTIR GÜNAHTIR. BÖYLE GiDERSE BiR iKi YILA KADAR NE MUNZURDA NE DE HARÇiKTE VE DOLAYISIYLADA DERELERDE BALIK KALMAYACAKTIR.
DAG SAMIRSAGI KATLiAMI
YAKINDA YAZ MEVSiMiNE GiRECEGiZ. BU DA BiR KATLiAMI DAHA BERABERiNDE GETiRECEKTiR. BiLiYORSUNUZ YAZINDA TUNCELi HALKI TOPLU OLARAK DAG SARIMSAGI KATLiAMI GERÇEKLE$iRiR. BÖYLE GiDERSE YAKINDA ONUDA BULAMAYACAGIZ. O DA TÜKENiP GiDECEK. OYSA ÇiNLiLER ORDAN NUMUNE ALIP SUNNi OLARAK ONU YETi$TiRDiLER VE AVRUPAYA ALTI$AR TANE HALiNDE SEPETLEYiP BU GÜN LiDELL GiBi SÜPER MARKETLERE PAZARLIYORLAR.
YA BiZLER??? ONU KORUYUP SAHiP ÇIKACAGIMIZA,ÇOGALTACAGIMIZA, YOK EDiYOR KÖKÜNÜ KAZIYORUZ. HUNHARCA, DÜ$ÜNCESiZCE, ACIMASIZCA. YA NASIL YARATIKLARIZ DiYE SORUYUM KENDiME. YANIT YOK. BULAMIYORUM...
YABAN HAYVANLARI VE KENDiLERiNE AVCI DiYEN BARBARLAR...
BUNDAN ÖNCEKi YAZIMDA KI$I TUNCELiDE GEÇiRDiGiMi YAZMI$TIM. 10. AYDAN BA$LAYARAK TAA OCAK AYINA KADAR KENDiLERiNi AVCI DiYE NiTELEYEN O ADAMLAR HUNHARCA YÜZLERCE DAGKEÇiSiNi, AYIYI, YABAN DOMUZUNU, TAV$ANI, TiLKiYi VE BiNLERCE KEKLiGi KATLETTiLER. NE YAZIK Ki ENGEL OLAMADIM.
BÖYLECE O GÜZELiM MASUM YABAN YA$AMINI ACIMASIZCA YOK EDiYORLAR.KENDiLERi YETMiYORMU$ GiBi BU DEFADA AMERiKADAN, iNGiLTEREDEN, FRANSADAN VE ALMANYADAN GELEN AVCILARA PARA KAR$ILIGI AVCILIK YAPTIRILIYOR. DÜ$ÜNÜN BIR KERE. ONLAR KENDi ÜLKELERiNDEKi YABAN HAYATINI KORUYORLAR VE BiZiM ÜLKEMiZDEKi YABAN YA$AMI KATLEDiYORLAR. YABAN DOMUZUNU VURMALARINA BiR YERDE ANLAYI$ GÖSTERiYORUM. ZARAR VE ZIYAN VERiYOR VE ÇOK ÇABUK ÜRÜYOR. AMA DiGERLERi ZOR VE AZ ÜRÜYORLAR. ONLARI KORUMAMIZ LAZIM. SAHiP ÇIKMAMIZ LAZIM.
SAYGI VE SEVGiLERiMLE

Cevaplar:
Ce: BALIK VE ÇEVRE KATLiAMI doğan munzuroğlu 10.4.2007 14:04 (1)
Ce: BALIK VE ÇEVRE KATLiAMI Serafettin 10.4.2007 21:53 (0)
Ce: BALIK VE ÇEVRE KATLiAMI Ben 09.4.2007 22:58 (0)
FORUM DERSIM

 

Ce: DERSİM 38`DEN DOLAYI TC DEVLETİNDEN DAVACIYIZ (İMZALAR)

Ce: DERSİM 38`DEN DOLAYI TC DEVLETİNDEN DAVACIYIZ (İMZALAR)
FORUM DERSIM
Makale yazari: yılmaz ateş Tarih, gün ve saat : 11. Nisan 2007 01:16:15:
Su yaziya cevaben: Ce: DERSİM 38`DEN DOLAYI TC DEVLETİNDEN DAVACIYIZ (İMZALAR) makale yazari: Meryem Baki Tarih, gün ve saat : 20. Aralik 2005 22:44:58:
>>>İMZALAR:>>>1. Seyfi Cengiz (Köln-Almanya, canestan38@aol.com)>>>2. Özcan YILDIZ (Stockholm-Sweden, babacan_62@hotmail.com)>>>3. Alisan Karsan (Ali Ekber Yûksel) France>>>4. A.KAYNAK (Paderborn-Germany, desmal93@freenet.de)>>>5. B.CELIKDEMIR>>>6. DANIEL CELIKDEMIR>>>7. KAMER TASBILEK>>>8. ALI TASBILEK>>>9. C. CALGIN>>>10. H. CALGIN>>>11. CENK CALGIN>>>12. T. CALGIN>>>13. B. CALGIN>>>14. S. CALGIN >>>15. HAYDAR CELIK>>>16. VEYSEL KAMAS>>>17. Ali Sahin-Frankfurt -Almanya>>>18. Songül Sahin-Frankfurt- Almanya>>>19. Dilan Sahin-Frankfurt -Almanya>>>20. Delal Sahin-Frankfurt -Almanya>>>21. Ali Haydar Senli>>>22. Orhan Aykuş>>>23. Mustafa KALE>>>24. Nebahat EREN>>>25. İbrahim KARATAŞ>>>26. Nuray DURSUN>>>27. Ibrahim MAMAK>>>28. İsmail Şahin (Sweden, ismailsahin@comhem.se)>>>29. Gülperi Ötekıvılcım (Sweden, ismailsahin@comhem.se)>>>30. İsmail Kılıç, (Tornê Mirzê Silê Hemi), Köln-Deutschland, IsmailKilic@aol.com>>>31. Yasemin Hevidar>>>32. Kemal Uzun >>>33. Cemile Kizilavuz (Paderborn-Germany, desmal93@freenet.de)>>>34. Cemal Cicek>>>35. Zeki A.>>>36. Latif Sahin-Frankfurt -Almanya>>>37. Gûlsûm Sahin-Frankfurt -Almanya>>>38. Cagan Sahin-Frankfurt -Almanya>>>39. Lizge Sahin-Frankfurt -Almanya>>>40. Hüseyin Durgun Paderborn -ALMANYA>>>41. Ugur Demir>>>42. Adil Duran-ISVICRE>>>43. Beser Okyay, (Torna İvraimê Silê Hemi), Herne-ALMANYA >>>44. Mehmet Ekinci>>>45. Riza Ekinci>>>46. Cengiz Orman>>>47. Sevket Orman>>>48. Ismet Erdal>>>49. Merdan Altin>>>50. Gazi Harmanci>>>51. Mehmet Gunes>>>52. Yusuf Arslan>>>53. Hidir Arpa>>>54. Maria Rosca>>>55. Orhan Ciftci-LONDON- ENGLAND>>>56. A. Ekber Surer>>>57. Ali Ihsan Gulatar>>>58. Huseyin Canoglu>>>59. Yasar Yagan-ALMANYA>>>60. Mesut Keskin-Frankfurt -ALMANYA>>>61. Mustafa KAHRAMAN (BASEL-SCHWEIZ, mustafa-kahraman@web.de)>>>62. Savas Sengül (BERN-SCHWEIZ loryaso@yahoo.fr)>>>63. Hidir Dogan Tunceli -Nazmiye>>>64. Mustafa Kiziltas Hollanda -Amsterdam>>>65. ZUHAL GEZICI (MONTPELLIER-FRANSA, zuhalgezici@mynet.com>>>66. Beatrice NAVARIN ( Montpellier-France)>>>67. Sevim Demir >>>68. Ahmet BARIS>>>69. Mehmet Özdemir (Suisse)>>>70. Huseyin Birgul, Tunceli, h_birgul@hotmail.com>>>71. Heval Yücel - Almanya>>>72. Süleyman Kılıç (Lazê İvraimê Silê Hemi), Mamekiye.>>>73. Eylem Durmuş>>>74. Yüksel Demirel Paderborn- ALMANYA>>>75. Hüseyin Özer Paderborn -ALMANYA>>>76. Cemal Veli (Copenhagen-Denmark)>>>77. Raffael Demen Dominik Heidıngsfelder (Bochum-Germany)>>>78. Mansur Antires-AVUSTURYA>>>79. Elif Orhan-ALMANYA>>>80. Cemal Arslan>>>81. Nuray Ulucan (Heidelberg-Almanya)>>>82. Serpil Martinian (Paris-France)>>>83. Cesim Elden>>>84. Erdal>>>85. Ahmet Çetinkaya (Stockholm-Sweden, ahmetcetinkaya_7@hotmaıl.com)>>>86. Mehmet Yildiz (Zara, Sivas-Türkiye)>>>87. Abuzer Dogan>>>88. Hasan Kücük-HOLLANDA>>>89. Serhat Arslan (Karakocan-Harput)>>>90. Mehmet Demirkiran (Karakocan-Harput)>>>91. Cemil Arslan>>>92. Ismet Kulaç ------ Munih--- Almanya,,( ikulac45@web.de )>>>93. Necati Yildiz - Lazê Memedê Tornê Sılê Alê Qeri, Iserlohn-Almanya >>>94. Tahire Cetinkaya, Stockholm-Isvec>>>95. Seda, Stockholm-Sweden, Seda1960@hotmail.com>>>96. Kemal Alcin Viyana-Avusturya>>>97. HIDIR AYDIN – Bonn - Almanya>>>98. Ali Karaca>>>99. Nurcan Karaca -Fransa- paris>>>100. Mehmet Gülmez>>>101. Hakki Cimen (Almanya, xhakki@aol.com)>>>102. Halil Bozdogan (LONDON, Halil_can@hotmail.com)>>>103. Mehmet Karaca (Amsterdam-Hollanda)>>>104. Ismail Karakus>>>105. Özden Karakus (Izmir-Türkiye, o_karakus49@hotmail.com)>>>106. Selma Polat (selma14@hotmail.com)>>>107. Ali Polat>>>108. Nuri Polat>>>109. Hasan Polat>>>110. Ayse Polat>>>111. Zulfu Azak Montpellier France>>>112. Veysel Cinar Montpellier - France>>>113. Mursel Azak Basel Isvicre - Kontak adresi: m.azak@bluewin.ch>>>114. Ro Dersim (Almanya-Duisburg, revaltan@web.de)>>>115. Hasan Colak (London-England)>>>116. Kenan Yaman (London-England)>>>117. Ismet Celik (London-England)>>>118. Halil Kaya (London-England, hacicavcav-5@hotmail.com)>>>119. Arman Riazi (London- England)>>>120. Ali Gökmen (London-England)>>>121. Gul Cifcikaya (London-England, nirvancicek5@hotmail.com)>>>122. Ercan Yildiz (London-England)>>>123. Veli Polat (London-England)>>>124. Süleyman Poyraz (London-England)>>>125. Bircan Sonbahar (London-England, Sonbahar@hotmail.com)>>>126. Yücel Yaman (München-Deutschland, ycel_yaman@yahoo.com)>>>127. Cetin Yesil (London- england)>>>128. Celal Tas (Rhein-Münster-Almanya, hayriye62@aol.com)>>>129. Hayriye Tas (Rhein-Münster-Almanya,hayriye62@aol.com)>>>130. Ali Karabulut>>>131. Ferhat K.(ALMANYA)>>>132. Bekir Karabulut>>>133. Mehmet Karabulut>>>134. Hasan Özer Elazig-Türkiye>>>135. Necla KILIC Paderborn Almanya>>>136. Mustafa KILIC Paderborn Almanya>>>137. Murat Özer Paderborn Almanya>>>138. Ali Kayakci (Münih-Almanya)>>>139. Yusuf Gökdelen (Viyana-Avusturya)>>>140. Nafo Farqini nafo68@web.de (Silvan-Diyarbakir)>>>141. Hüseyin Karasu (dide@telia.com)>>>142. Hayri Dogan (London England)>>>143. Ecevit Calik LONDON ENGLAND>>>144. Alaattin Demirel (Paderborn Almanya)>>>145. Özlem Özer (Paderborn Almanya)>>>146. Hawar Tornêcengi (Frankfurt/Almanya, E-Mail: tijasodiri@arcor.de)>>>147. Cemal Bozkir (Erzincan)>>>148. Celal Kilic (Köln-Germany, eMail: CelalKilic@aol.com)>>>149. Ismet Yildirim( 32 tyberry road,LONDON. E N3,5AD)>>>150. Orhan Kaptagel(Duisburg-Almanya, lac62@web.de) >>>151. Ozan GARİP ŞAHİN>>>152. Hidir Arslan (Mainz-Almanya)>>>153. Yusuf Polat (Hamburg-Almanya, y_polat@web.de)>>>154. EROL TUMEN Stockholm ISVEC>>>155. Ipek Munzur (ipekdersim@hotmail.de)>>>156. BARAN RUSEN (London-Ingiltere, rodin@hotmail.co.uk)>>>157. Metin Atakli BREMEN ALMANYA>>>158. Metin GÜL>>>159. Mustafa CANDAN-Isvec>>>160. Neriman CANDAN-Isvec>>>161. Mehmet IMSAK-Munih-ALMANYA >>>162. Songul IMSAK-Munih-ALMANYA>>>163. Kebire YILDIZ-Bremen-ALMANYA>>>164. Haydar Guccuk -London/England>>>165. Haydar Ozcan - London/England>>>166. Mehmet Sanli - London/ England>>>167. Gulali Ozcan - London/England>>>168. Sehriban Kufa -London/England>>>169. Erol Manus - London/England>>>170. Nurgul Ozdemir - London/England>>>171. Mihriban Han - London/England>>>172. Huseyin Akbulut - London/England>>>173. Hidir Kutan - London/England>>>174. Ali Geben -.London/England>>>175. Ayfer Ak - London/ England>>>176. Mustafa GÖKMEN – London-England>>>177. Yilmaz ERDOĞAN - London-England>>>178. Özgür YILMAZ - London-England>>>179. Ali YILMAZ - London-England>>>180. Sinan YÜKSELİR - London-England>>>181. Aysu KARA - London-England>>>182. Kamer DALKILIÇ - London-England>>>183. Ali Haydar YAZICI - London-England>>>184. Gülcan YAZICI - London-England>>>185. Zekeriya YAZICI - London-England>>>186. Cem GÜLER - London-England>>>187. Erdal YALGIN - London-England>>>188. Ali Ekber İL - London-England>>>189. Murat POLAT - London-England>>>190. Makbule POLAT - London-England>>>191. Mahir SELEK - London-England>>>192. Özgür KARABULUT - London-England>>>193. Erdal TERCANLI - London-England>>>194. Baykal GÖK - London-England>>>195. Ali BÜYÜK - London-England>>>196. Hüseyin GÜNEŞ - London-ENGLAND>>>197. Korkmaz ZEYREK - London-ENGLAND>>>198. Mehmet AKIN - London-ENGLAND>>>199. İkay SARAÇ - London-ENGLAND>>>200. Desi SARAÇ - London-ENGLAND>>>201. Huseyin GIZLI - ENGLAND>>>202. Ali KARABAG - London/ENGLAND>>>203. Turan VURAL - ENGLAND>>>204. Kemal KOCABAS - ENGLAND>>>205. Mustafa DOGAN - ENGLAND>>>206. Celil FIRAT - ENGLAND>>>207. Mehmet DAGUTAN - ENGLAND>>>208. Enver ÇELİK - London-ENGLAND>>>209. Sadik ORMAN - ENGLAND>>>210. Bulent ORMAN - ENGLAND>>>211. Taylan AYTAC - ENGLAND>>>212. H. Hüseyin YÜCEL – London/ENGLAND>>>213. Hüseyin DEGIRMENCI – London/ENGLAND>>>214. Ali SALT – London/ENGLAND>>>215. Yilmaz DOGRU – London/ENGLAND>>>216. Mustafa CERIT –London/ENGLAND>>>217. Hasan BAKIR – London/ENGLAND>>>218. Mehmet DERINYER – London/ENGLAND>>>219. Haskar Tacar (Mainz - Almanya)>>>220. Metin demir. m_demir39@hotmail.com. Bruksel-Belcika>>>221. Hakki Ulu H.ulu@mynet.com Ankara>>>222. Güler Polat BREMEN-ALMANYA>>>223. Sahhanim Polat BREMEN-ALMANYA>>>224. Murat Coskun ( dj emre2001@yahoo.de) MÜNIH-ALMANYA>>>225. KAYA Vedat. Paris-France>>>226. Ismail ULAS - ENGLAND >>>227. Cemal KURT - ENGLAND>>>228. Lutfi SURUK - ENGLAND>>>229. Sayit GURLEK - ENGLAND>>>230. Ersoy DOGAN - ENGLAND>>>231. Ali DOGAN - ENGLAND>>>232. Cemal ARDIC - ENGLAND>>>233. Ali KARAKUS - ENGLAND>>>234. Cem YUCE - ENGLAND>>>235. Hande PEKDEMIR - ENGLAND>>>236. Dogan YILDIZ - London/ENGLAND>>>237. Guluzar YILDIRIM- London/ENGLAND>>>238. Bulent COCELI - London/ENGLAND>>>239. HuseyinBaki GUNGOR>>>240. Cagdas CAKIROGLU - London/ENGLAND>>>241. Mustafa AKGOZ - ENGLAND>>>242. Sadi Arslan, sadi.arslan@wanadoo.nl Hollanda Amasterdam>>>243. Hidir Celik DANIMARKA>>>244. Sara Celik DANIMARKA>>>245. Zere Demir DANIMARKA>>>246. Guler Demir DANIMARKA>>>247. Fatma Celik DANIMARKA>>>248. Ali Celik DANIMARKA>>>249. Ruken Celik DANIMARKA>>>250. Hatice Celik DANIMARKA>>>251. Nesrin Celik DANIMARKA>>>252. Sine Brink DANIMARKA>>>253. Frida Brink DANIMARKA>>>254. Orhan Goktas DANIMARKA>>>355. Ali BUYUKGUL / London/ENGLAND>>>256. Hidir USTUN ENGLAND>>>257. Huseyin BAYRAK-ENGLAND>>>258. Ali KUZUCAN / London/ENGLAND>>>259. M.Sinan YILMAZ / ENGLAND>>>260. K.BILEN / London/ENGLAND>>>261. ALI COSKUN London/ENGLAND>>>262. Ali GÖKCEK - London/ENGLAND>>>263. Dervis BINBOGA - London/ENGLAND>>>264. Huseyin YAKUT - London/ENGLAND>>>265. Meryem TURE - London/ENGLAND>>>266. Ercan CELIK - London/ENGLAND>>>267. Murat AY - London/ENGLAND>>>268. Ali Turabi AKGÖZ - London/ENGLAND>>>269. Özcan GÜCTEKIN - London/ENGLAND>>>270. Duzgun AYTAC - London/ENGLAND>>>271. Metin KAYA - London/ENGLAND>>>272. Ali CAKTU - London/ENGLAND>>>273. H.CALISKAN - London/ENGLAND>>>274. H.ESEN - London/ENGLAND>>>275. Lutfu BALABAN / Balaban726@hotmail.com London/ENGLAND>>>276. H.Hayri ALTUN / London/ENGLAND>>>277. Fahri İLHAN / London/ENGLAND>>>278. Durdu DURMUŞ / London/ENGLAND>>>279. Imam EKİNCİ /London/ENGLAND>>>280. Huseyin KESKİN/ London/ENGLAND>>>281. Mehmet BÜLBÜL / London/ENGLAND>>>282. Haci KOB - London/ENGLAND>>>283. Halil ORMAN - London/ENGLAND>>>284. Ali Haydar GÜDEN - London/England>>>285. M.Veronica SHANDE - London/England>>>286. Yüksel CAKTU -London/England>>>287. Ali AKTAŞ / London/England>>>288. S. PEKER / London/England>>>289. Dr. Ali Kemal YILDIRIM - London/England>>>290. Necati KARAKUŞ -London/England>>>291. Ahmet KARAKUŞ - London/England>>>292. İbrahim KARAKUŞ - London/England>>>293. Serkan KARAKUŞ - London/England>>>294. Dilek KARAKUŞ - London/England>>>295. HAYDAR GÖKMEN - London/England>>>296. Baki DÜZGÜN / London/England>>>297. MehmetAli KURBAN/ London/England>>>298. A.KOCADAG /London/England>>>299. Halis UYAR -London/England>>>300. Mesut YILMAZ - London/England>>>301. Ibrahim AYTAC - LondonEngland>>>302. M.TUTUMAN - London/England>>>303. Eren TUNC - London/England>>>304. Sinan TOYAM - London/England>>>305. Yasar DUZGUN - London/England>>>306. Filiz OZMEN - London/England>>>307. Kose KARAKOYUN - London/England>>>308. Mustafa OZPOLAT - London/England>>>309. Ismail ERSUN - London/England>>>310. Ali YILDIRIM - London/England>>>311. Haydar DOGAN - Oxford/ England>>>312. Hasan ERDOGAN - ENGLAND >>>313. İlhan KARATEPE - London/England>>>314. Tekin KARTAL - London/England>>>315. A. KURBAN - London/England>>>316. Kenan BOR - London/England>>>317. Gürsel GURBUZ - London/England>>>318. Ayfer AK - London-England>>>319. Feyzullah ARSLAN - London/England>>>320. K. Huseyin COBAN - London/England>>>321. Sabri ZAMUR - London/England>>>322. İrfan KARAKUS - London/England>>>323. Mustafa KARAKUS >>>324. Hasan DELICE - London/England>>>325. Aynur CELIK - London/England>>>326. Huseyin BULUT - LondonEngland>>>327. Erdoğan GUCCUK - London/England>>>328. Gül KARADAG >>>329. Orhan ERTAS - London/England>>>330. Celal AKTAG - London/England>>>331. Dost Ozan (dostozan@web.de)>>>332. Fadik Baskesen ANKARA fbaskesen@muhasebat.gov.tr >>>333. Nazan Demirel>>>334.Yusuf Engin Lodra Ingiltere>>>335. Sadik Hatip-Danimarka>>>336. Gamze Yildiz-Danimarka>>>337. Abbas Jamek-Danimarka>>>338. Hassan Huseyin-Danimarka>>>339. Ali Huseyin-Danimarka>>>340. Tunay Huseyin-Danimarka>>>341. Mehmet Aday-Danimarka>>>342. HAARLEM EHLIBEYT DERNEGI (ehlibeyt2002@yahoo.com) Haarlem-Hollanda>>>343. Haydar Yilmaz-Haarlem-Hollanda>>>344. Ali Koyuncu-Danimarka>>>345. Sukran Koyuncu-Danimarka>>>346. Zeynep Koyuncu-Danimarka>>>347. Ayse Koyuncu-Danimarka>>>348. Mehmet Dagin-Danimarka>>>349. Mehmet Peker-Danimarka>>>350. Aslan Aslaner : Duisburg>>>351. Celal Cömert : Duisburg>>>352. Yusuf Kaya : Duisburg>>>353. Suphi Kaya : Duisburg>>>354. Güzel Aslaner : Duisburg>>>355. Metin Keser : Duisburg>>>356. Murat Karaaslan : Duisburg>>>357. Seyit Topalca : Duisburg>>>358. Özcan Gökalp : Duisburg>>>359. Ali Yalcin : Duisburg>>>360. Doran Cömert : Duisburg>>>361. Hüseyin Cömert : Duisburg>>>362. Musa Sahin : Duisburg>>>363. Gül Sahin : Duisburg>>>364. Mehmet Tekin : Duisburg>>>365. Mahmut Cömert : Duisburg>>>366. Süleyman Diken : Duisburg>>>367. Deniz Aslan : Duisburg>>>368. Mehmet Bilge : Duisburg>>>369. Aziz Güner : Duisburg>>>370. Hayri Özkeser : Duisburg>>>371. Zelal Yildiz : Duisburg>>>372. H. Kaniyolu : Duisburg>>>373. H. Duman : Duisburg>>>374. Zöhre Kaniyolu : Duisburg>>>375. Ergül Yergin : Duisburg>>>376. Hasan Aslaner : Duisburg>>>377. Ziya Güzel : Duisburg>>>378. Zeki Aslan : Duisburg>>>379. Yildiz Yildiz : Duisburg>>>380. Serdal Ünlü : Duisburg>>>381. Suna Simsek : Duisburg>>>382. Hasan Kurt : Duisburg>>>383. Dilek Satilmis : Duisburg>>>384. Elif Yildirim : Duisburg>>>385. Nadir Can : Duisburg>>>386. Sahin Zeki : Duisburg>>>387. Emin Zabit : Duisburg>>>388. Ali Dinler : Duisburg>>>389. Tamer Uyar : Duisburg>>>390. Dilan Yurtsever: Duisburg >>>391. Onur Yurtsever : Duisburg>>>392. Özgur Yurtsever : Duisburg>>>393. Perihan Bozkurt--Dülmen>>>394. Mehmet Bozkurt--Dülmen>>>395. Nevsiye Gürtas--Coesfeld>>>396. Kenan Cicek--Dülmen>>>397. Emirali Salvar--Dülmen>>>398. Kadriye Cakici--Dülmen>>>399. Ahmet SÖYLEMEZ--Mamekiye>>>400. Kemal SALVAR--Mamekiye>>>401. Vedat ORAKCIOGLU--STOCKHOLM-ISVEC>>>402. Erdal TARGAY -- LONDON/ENGLAND>>>403. Nusret SEKER -- LONDON/ENGLAND>>>404. Ali GUL -- LONDON/ENGLAND>>>405. Suleynam IRKAT -- LONDON/ENGLAND>>>406. M.Ali SIGIRTMAC-- LONDON/ENGLAND>>>407. Mehmet SUNGUR -- LONDON/ENGLAND>>>408. Hayri YASAR -- LONDON/ENGLAND>>>409. Hasan DOGAN -- LONDON/ENGLAND>>>410. Umut DEMIR -- LONDON/ENGLAND>>>411. Ibrahim DOGAN -- LONDON/NEGLAND>>>412. Haci ZINCIR -- LONDON/ENGLAND>>>413. Sinan DOGAN -- LONDON/ENGLAND>>>414. Baris GUCLU -- LONDON/ENGLAND>>>415. Ahmet CELIKEL -- LONDON/ENGLAND>>>416. Yusuf DOGAN -- LONDON/ENGLAND>>>417. Ali TASLI -- LONDON/ENGLAND>>>418. Mustafa DOLDUR-- LONDON/ENGLAND>>>419. Fadile DOLDUR-- LONDON/ENGLAND>>>420. Irfan GUMUS -- LONDON/ENGLAND>>>421. Guler Gedik - Duisburg>>>422. Necati Gedik -Duisburg>>>423. Yilmaz Topalca -Duisburg>>>424. Baki Gecmez -Duisburg>>>425. Ahmet Mormenekse- Emmerich>>>426. Dimitrow Ozbas -Duisburg>>>427. Meral Sahin -Disburg>>>428. Zelal Yildiz -Oberhaussen>>>429. Veysel Coskun-Oberhaussen>>>430. Ozlem D -Duisburg>>>431. Cengiz Firat -Duisburg>>>432. Cetin Oztalat-Duisburg>>>433. Esra Coskun-Oberhaussen>>>434. Meral Coskun-Oberhaussen>>>435. Hunise Coskun-Oberhaussen>>>436. Ayhan Dimercan -Duisburg >>>437. Selahattin Yilmaz- Nigde Turkiye.>>>438. Emre Sirdas -torut62@mynet.com.Almanya>>>439. MEHMET CELIKCAKMAK--XARPÊT>>>440. NURCAN CANPOLAT--XARPÊT>>>441. AYGÜN YILDIZ--PERTEK>>>442. Hakki Mutlu-ISVICRE>>>443. Ali Pamuk-ISVICRE>>>444. Muharrem Tastan-ISVICRE>>>445. Musa Mutlu-ISVICRE>>>446. Binali Mutlu-ISVICRE>>>447. Mustafa Gül-ISVICRE>>>448. Necati Halis-ISVICRE>>>449. Cebrail Sahin-ISVICRE>>>450. Kemal Ani--ISVICRE>>>451. Zeynel Polat-ISVICRE>>>452. Deniz Yildirim-Hozat>>>453. Erdal Kizilavuz-Hozat>>>454. Vedat Aldemir-Hozat>>>455. Cemal Özbattal-Cemisgezek>>>456. Celal Söylemez-Mamekiye>>>457. Hüseyin Agirdag, adir36@hotmail.fr>>>458. Mehmet Ates, munzurdan_biri@yahoo.com>>>459. Serkan Bozkurt, genocidiodidersim@hotmail.it, ITALYA>>>460. Hasan Rakip, genocidiodidersim@hotmail.it, ITALYA>>>461. H. H. DEMİRTAŞ -İSVEÇ>>>462. CİHAN KILAVUZ-ISTANBUL>>>463. AYHAN CELİK-ISTANBUL>>>464. CEVRIYE CELIK-ISTANBUL>>>465. ALADDIN FIRAT-AVUSTURYA>>>466. Hakki Firat - AVUSTURYA>>>467. Mehmet Cakir - AVUSTURYA>>>468. Nuriye Cakir - AVUSTURYA>>>469. Ismail Kocak - AVUSTURYA>>>470. Hasan Kocak - AVUSTURYA>>>471. Perihan Kocak - AVUSTURYA>>>472. Seher Olgun - AVUSTURYA>>>473. Kamer Tekin - AVUSTURYA>>>474. Ismail BILIR - AVUSTURYA>>>475. Ali Keser - AVUSTURYA>>>476. Muharrem Zafer - AVUSTURYA>>>477. Ali Zafer - AVUSTURYA>>>478. Hasan Zafer - AVUSTURYA>>>479. Ali Erenler, Köln/Almanya>>>480. Murat KOCAK-Avusturya>>>481. Baki Gecmez - Duisburg-Almanya>>>482. Ahmet Mormenekse - Duisburg-Almanya>>>483. Hüseyin Temur - Duisburg-Almanya>>>484. Hasan Ates - Sydney-Avusturalya>>>485. Filiz Erik - Duisburg-Almanya>>>486. Erhan Günes - Duisburg-Almanya>>>487. Baris Günes - Duisburg-Almanya>>>488. Gürsel Kaya - Duisburg-Almanya>>>489. ALİ GÜLTEKİN – İSVEÇ>>>490. M. Ali DURMUŞ – Bruxell-BELÇIKA>>>491. Rıza UTAN- Stockholm - İSVEÇ>>>492. Gülsen UTAN- Stockholm- İSVEÇ>>>493. Birol ÇEVİK – Stockholm- İSVEÇ.>>>494. Mehmet ÇEVİK – Stockholm- İSVEÇ>>>495. SALİH ÇEVİK – Stockholm- İSVEÇ>>>496. MEHMET ZEKİ ÇEVİK – Stockholm-İSVEÇ>>>497. Kamer GÖKYILDIZ – Köln-Almanya>>>498. Dursun ATEŞ - Remscheid-Almanya >>>499. TAYLAN CAN>>>500. Hamiyet YEKTAŞ – Danimarka>>>501. Yaşar Çam, Frankfurt>>>502. Murat Çakmak, Frankfurt>>>503. Mehmet Bulut, Frankfurt>>>504. Ali Baran (Ozan), Karlsruhe, (a.baran@web.de)>>>505. Suat Demir--munzurfiestifal@web.de DUISBURG--ALMANYA>>>506. Hıdır Şanlı--DUISBURG--ALMANYA>>>507. Deniz Güneş--DUISBURG--ALMANYA>>>508. Müslüm--Utkun--DUISBURG--ALMANYA>>>509. Delal Derya Tanrıkulu-- delalderya@yahoo.de --DÜSSELDORF--ALMANYA>>>510. Muhammet Ali Aslan--aslanmali@gmx.de--SIEGEN--ALMANYA>>>511. Sinan Doğan--DUISBURG--ALMANYA>>>512. Ali Bali--DUISBURG--ALMANYA>>>513. Filiz Şirin--quebem@aol.com--DUISBURG--ALMANYA>>>514. Kemal Tutmaz--DUISBURG--ALMANYA>>>515. Selda İlter--seldailter@yahoo.de--DUISBURG--ALMANYA>>>516. Hüseyin Ceylan--ceylan@arcor.de--DUISBURG--ALMANYA>>>517. Erkan Gaziler – abigeliler@bluewin.ch - Basel – İSVİÇRE>>>518. AVUKAT HÜSEYİN YILDIRIM - Stockholm-İSVEÇ>>>519. İBRAHİM AYDIN - Stockholm- İSVEÇ>>>520. CANGİR HAZIR (SARI BARAN) Stockholm- İSVEÇ>>>521. MEHMET AÇIKGÖZ (Memê Zeyn) - Stockholm- İSVEÇ>>>522. Necat YILDIRIM-HOZAT>>>523. Erdem Ulaş ÇELİK-HOZAT>>>524. Alihan MURATKAN-HOZAT>>>525. Cemal KURTULMAZ-HOZAT>>>526. Ali YILDIRIM-HOZAT>>>527. İhsan CANSIZ-HOZAT>>>528. Nuri YEŞİL-HOZAT>>>529. Taylan CEYLAN-HOZAT>>>530. Aptullah KAYA-HOZAT>>>531. Şahin ARİF-HOZAT>>>532. Barış KOÇ-HOZAT>>>533. Ulaş OĞUZ-HOZAT>>>534. Hayri YILDIZ-HOZAT>>>535. Abidin ÇELİK-HOZAT>>>536. Haydar ÖZEL-HOZAT>>>537. Hıdır RÜZGAR-HOZAT>>>538. İmam KAHRAMAN-HOZAT>>>539. Besime KAYA-HOZAT>>>540. Metin AYDIN-HOZAT>>>541. Kemal DOĞAN-HOZAT>>>542. Hüseyin AYDIN-HOZAT>>>543. Muzaffer Kalkan--Duisburg--ALMANYA>>>544. Songül Kalkan--Duisburg--ALMANYA>>>545. Murat Kalkan--divan62@hotmail.de--Duisburg--ALMANYA>>>546. Deniz Kalkan--dersim6200@hotmail.de--Duisburg--ALMANYA>>>547. HIDIR YURTSEVER-ALMANYA (Tornê XIDIRÊ PHEDIJİ)>>>548. ALİ YURTSEVER-ALMANYA (Tornê XIDIRÊ PHEDIJİ)>>>549. XASKAR KILIÇ Herne-ALMANYA (Veyva Mirzê Silê Hemi-Çêna Hemedê Qemerê Sekina)>>>550. Sevgul Oğuz--Halmstad--İsveç>>>551. Volkan Oğuz--Halmstad-- İsveç>>>552. Martin Oğuz--Halmstad-- İsveç>>>553. Melek Nergiz--Halmstad-- İsveç>>>554. Hüseyin Oğuz--Halmstad-- İsveç>>>555. Zimre Nergiz--Malmö-- İsveç>>>556. Ersin Doğanay--Halmstad-- İsveç>>>557. Ruken Karakurt--Paris--Fransa>>>558. Kadir Erkan--Paris--Fransa>>>559. Güllü Karakurt--Paris--Fransa>>>560. Kemal Karakurt--Paris--Fransa>>>561. Cemil Solgun--Paris--Fransa>>>562. Sevim Solgun--Paris--Fransa>>>563. HAYDAR KILLI – h.killi@zonnet.nl - HOLLANDA>>>564. İHSAN DİLSİZ – Hamburg-Almanya>>>565. ÖZGÜL DİLSİZ – Hamburg-Almanya >>>566. NURCAN TOPAL – Hamburg -Almanya>>>567. MÜSLÜM ARSLAN - laser_28@hotmail.com – HOLLANDA>>>568. MEHMET ALİ CABA--DORTMUND--ALMANYA>>>569. TURABİ KARABULUT--DORTMUND--ALMANYA>>>570. NECATİ ATEŞ--DORTMUND--ALMANYA>>>571. CAFER KAHRAMAN--MENDEN--ALMANYA>>>572. SÜKRÜ DİLEKLİ--HAGEN--ALMANYA>>>573. HÜSEYİN GÖGER--HAGEN--ALMANYA>>>574. HÜSEYİN DİLEKLİ--HAGEN--ALMANYA>>>575. KENAN KOŞAN --DORTMUND--ALMANYA>>>576. HAKİM TEKİN --MENDEN--ALMANYA>>>577. TAHSİN TEKİN --DORTMUND--ALMANYA>>>578. ALİ KAHRAMAN --kalan62@freenet,de-BERGKAMEN--ALMANYA>>>579. SELMAN ARSLAN (Almanya) - selman_arslan@hotmail.com>>>580. Hayri DALKILIÇ = Doncaster / ENGLAND>>>581. Canan DALKILIÇ = Doncaster / ENGLAND>>>582. Hasan ŞİRİN = Doncaster / ENGLAND>>>583. Güney CANEL = Doncaster / ENGLAND>>>584. Gülüşan SENIK = Doncaster / ENGLAND>>>585. Abbas DÜZGÜN = Doncaster / ENGLAND>>>586. Alişan YEŞİL = Doncaster / ENGLAND>>>587. Saniye POLAT = Doncaster / ENGLAND>>>588. Ali BULUT = Doncaster / ENGLAND>>>589. İsmail HAN = Doncaster / ENGLAND>>>590. Ferhat ÖZDAĞ = Doncaster / ENGLAND>>>591. Düzgün HAN = Doncaster / ENGLAND>>>592. Ali KILIÇ = Doncaster / ENGLAND>>>593. Hasan PEKİN = Doncaster / ENGLAND>>>594. Yaşar PEKİN = Doncaster / ENGLAND>>>595. VELİ YILMAZ = London / ENGLAND>>>596. A.Cemal BARAN = Doncaster / ENGLAND>>>597. Haydar DOĞAN = Doncaster / ENGLAND>>>598. Huseyin KILIÇ = Doncaster / ENGLAND>>>599. Nülgün KILIÇ = Doncaster / ENGLAND>>>600. Alişan ÖZMEN = Doncaster / ENGLAND>>>601. Bülent CANPOLAT = Doncaster / ENGLAND>>>602. Mahmut KARACA = Doncaster / ENGLAND>>>603. Yasin ARSLAN = Doncaster / ENGLAND>>>604. Ali DÜNDAR = Doncaster / ENGLAND>>>605. Mehmet DAĞ = Doncaster / ENGLAND>>>606. Kemil ŞAHİN = Doncaster / ENGLAND>>>607. İsmail AKBULUT = Doncaster / ENGLAND>>>608. Koray KÜLEKÇİ = Doncaster / ENGLAND>>>609. Ali DURSUN = Doncaster / ENGLAND>>>610. Murat BOZTEPE = Doncaster / ENGLAND>>>611. Mahmut ÇOBAN = Doncaster / ENGLAND>>>612. Duran CANDIR = Doncaster / ENGLAND>>>613. İzzet BOYBEY = Doncaster / ENGLAND>>>614. Medet DAĞ = Doncaster / ENGLAND>>>615. Kamil ŞAHİN = Doncaster / ENGLAND>>>616. Munzur Ovacıklı - ovacikli62@hotmail.com >>>617. Hülya Karakurt--HALMSTAD--İSVEÇ>>>618. Ersin Karakurt--HALMSTAD-- İSVEÇ>>>619. Dilber Tan --HALMSTAD-- İSVEÇ>>>620. Servet Tan --HALMSTAD—İSVEÇ>>>621. Haydar Cengiz--KÖLN--ALMANYA>>>622. Ali Alaattin Ay--KÖLN--ALMANYA>>>623. Hüseyin Kadem--LEVERKUZEN--ALMANYA>>>624. Hasan Gökyıldız--KÖLN--ALMANYA>>>625. Ali Yıldırım --KÖLN--ALMANYA>>>626. Muhittin Batak --KÖLN--ALMANYA>>>627. Avukat Ali Ayman --KÖLN--ALMANYA>>>628. Hüseyin Özbey --KÖLN--ALMANYA>>>629. Sinan Çal --KÖLN--ALMANYA>>>630. Haydar Gökyıldız - KÖLN - ALMANYA>>>631. İBRAHİM AKBABA – DERSiM>>>632. AKIN GEDİK – DERSİM - akin62@gmail.com>>>633. Sibel Ser - Lauzanne – İSVİÇRE - zozanzilan@hotmail.com>>>634. HÜSEYİN TUNÇ--KÖLN--ALMANYA>>>635. İSMAİL GÖKER --KÖLN--ALMANYA>>>636. BAKİ ANT --KÖLN--ALMANYA>>>637. MURAT ÖZTÜRK --KÖLN--ALMANYA>>>638. METİN USLU --KÖLN--ALMANYA>>>639. K. AKSOY --KÖLN--ALMANYA>>>640. S. BEYAZTAŞ --KÖLN--ALMANYA>>>641. ERDAL USLU --KÖLN--ALMANYA>>>642. E. ÖZDEMİR --KÖLN--ALMANYA>>>643. HIDIR AĞIRBAŞ --KÖLN--ALMANYA>>>644. CAHİT KARAASLAN --KÖLN--ALMANYA>>>645. M. ŞEFİK ÖNCÜ --KÖLN--ALMANYA>>>646. HÜSEYİN ÖZLÜ --KÖLN--ALMANYA>>>647. ZEYNEL ÇAKIL --KÖLN--ALMANYA>>>648. CEVDET ÖZDEMİR --KÖLN—ALMANYA>>>649. A. KAYNAK__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>650. Eylem SARP__RÜDESHEIM__ALMANYA>>>651. Mahmut SARP__RÜDESHEIM__ALMANYA>>>652. Gülizar SARP__RÜDESHEIM__ALMANYA>>>653. Metin__SARP__RÜDESHEIM__ALMANYA>>>654. Mehmet YIKMIŞ__MAINZ__ALMANYA>>>655. Hasan İÇTEN__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>656. Selman SARP__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>657. Mustafa SARP__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>658. Suna İPEKOĞLU__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>659. Muzaffer İPEKOĞLU__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>660. Cengiz KARAKAYA__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>661. Erdal KAYA__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>662. Ferhat CAN__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>663. Veysel ADIGÜZEL__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>664. Hatice ADIGÜZEL__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>665. Beser DURMAZ__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>666. Aycan SÖYLEMEZ__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>667. Sinan Serdar DEMİR__NEUSENBURG__ALMANYA>>>668. Müslüm KORKMAZ__KELSTERBACH__ALMANYA>>>669. Sakine KORKMAZ__KELSTERBACH__ALMANYA>>>670. Kenan BAKIR__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>671. Nurhak POLAT__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>672. Özlem ÖZKAN__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>673. Erol ÖZKAN__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>674. Kibar YAP__RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>675. MESUT YILDIZ - LONDRA – İNGİLTERE>>>676. Cafer GÖÇMEN-İstanbul>>>677. Hıdır GÖÇMEN-(HOZAT) İstanbul>>>678. Hüseyin AY-OVACIK>>>679. Hüseyin KARADUMAN-HOZAT>>>680. Gökçen KORAMAN-(HOZAT) İstanbul>>>681. Hasan KARADUMAN-İstanbul>>>682. Vedat BARAN-HOZAT>>>683. Şahin KAYA-HOZAT>>>684. Hüseyin KESKİN-PÜLÜMÜR>>>685. Aziz GÜNDOĞDU-(ÇEMİŞGEZEK) İZMİR>>>686. Cengiz ASLAN-(HOZAT) İstanbul>>>687. Cihan SAROĞLU-(HOZAT) İstanbul>>>688. Alaattin SAROĞLU-(HOZAT) İstanbul>>>689. Doğan YILMAZ-(HOZAT) İstanbul>>>690. Nazmi DEMİR-(HOZAT) İstanbul>>>691. Hasan MUNZUR-Pülümür>>>692. Hasan ER-HOZAT>>>693. Hasan POLAT-ÇEMİŞGEZEK>>>694. Zeynal CAN London / ENGLAND>>>695. Mustafa GÖKMEN London / ENGLAND>>>696. Yılmaz ERDOĞAN London / ENGLAND>>>697. Özgür YILMAZ London / ENGLAND>>>698. Ali YILMAZ London / ENGLAND>>>699. Celal PALANCI London / ENGLAND>>>700. Mustafa GÜR London / ENGLAND>>>701. Sinan YÜKSELİR London / ENGLAND>>>702. Özcan GÜÇTEKİN London / ENGLAND>>>703. Şerafettin KILIÇ-(HOZAT) ELAZIĞ>>>704. Erdal KAYAOĞLU-İSTANBUL>>>705. Vedat KAYAOĞLU-İSTANBUL>>>706. Ergün GÖNLÜZENGİN-İSTANBUL>>>707. Ercan GÖNLÜZENGİN-İSTANBUL>>>708. Emir GÖNLÜZENGİN-İSTANBUL>>>709. Tahir YANARDAĞ-İSTANBUL>>>710. Şair YANARDAĞ-İSTANBUL>>>711. Serdal YILDIZ-(HOZAT)ALMANYA>>>712. Veysel TÜRKMEN-(HOZAT) VİYANA>>>713. Alihan GEÇER-(OVACIK) İSTANBUL>>>714. Hüseyin BÜRÜÇ-(HOZAT) MERSİN>>>715. Hüseyin BÜRÜÇ-ÇEMİŞGEZEK>>>716. Veysel KELEŞ-(HOZAT) İSTANBUL>>>717. İmam ÇELİK-(ÇEMİŞGEZEK) İSTANBUL>>>718. Fethi SAĞLAM-HOZAT>>>719. Hasan SAĞLAM-OVACIK>>>720. Mehmet EKİCİ-OVACIK>>>721. Hüseyin GÜNEĞ-(HOZAT) ALMANYA>>>722. Yılmaz DEMİREL-(ÇEMİŞGEZEK) İSTANBUL>>>723. Ali TUNÇ-(OVACIK) İSTANBUL>>>724. Avni SAĞLAM-(HOZAT) İSTANBUL>>>725. Adil SAĞLAM-(HOZAT) İSTANBUL>>>726. Kenan EVCIMIK-(HOZAT) İSTANBUL>>>727. Şahin DEMİR-(HOZAT) İSTANBUL>>>728. Ergün DEMİR-(HOZAT) İSTANBUL>>>729. Sellahattin HOŞ London / ENGLAND>>>730. Gülümser Akçiçek - İSTANBUL>>>731. Veysi Akçiçek - İSTANBUL>>>732. Derman Akçiçek - İSTANBUL>>>733. Bircan Aktaş - İSTANBUL>>>734. Nermin Aktaş - İSTANBUL>>>735. Besir Aktaş - İSTANBUL>>>736. Mehmet Polat - İSTANBUL>>>737. Yusuf Polat - İSTANBUL>>>738. Muzafer Polat - İSTANBUL>>>739. Engin Polat - İSTANBUL>>>740. Orhan Polat - İSTANBUL>>>741. Ali Küçük - İSTANBUL>>>742. Ayşe Yılmaz – İSTANBUL>>>743. Adnan KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>744. İsmail KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>745. Turgut KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>746. Kenan KAPTANTUGRUL-ELAZIĞ>>>747. Ersin KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>748. Erdal KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>749. Tuncay KAPTANTUĞRUL-ELAZIĞ>>>750. Murat ÜSTÜNDAĞ-ELAZIĞ>>>751. Mahsuni ÜSTÜNDAĞ-ELAZIĞ>>>752. Bülent ÜSTÜNDAĞ-ELAZIĞ>>>753. Cafer TOSUN-ELAZIĞ>>>754. Musa GENÇ-ELAZIĞ>>>755. Hıdır GENÇ-ELAZIĞ>>>756. Musa TUR-ELAZIĞ>>>757. Hasan ÇELİKÇAKMAK-ELAZIĞ>>>758. Ahmet ASLAN--www.ahmetaslan.com--MAINZ-ALMANYA>>>759. Umut AŞKIN--alanmunzur@web.de--BERLIN-ALMANYA>>>760. Hasan ASLAN--hasan.aslan@gmx.at--VIYANA-AVUSTURYA>>>761. Hasan KILIÇ--hasan-kilinc@gmx.de--MAINZ-ALMANYA>>>762. Mehmet ÇAKMAK--memed2244@hotmail.com--PARIS-FRANSA>>>763. Haydar AKMAZ--VİYANA-AVUSTURYA>>>764. İbrahim AKTAŞ--RADOLFZAL-ALMANYA>>>765. Rıza BEKTAŞ--rizabektas@hotmail.de--ALMANYA>>>766. Ali Kadir TANRIVERDİ--RÜSSELSHEIM-ALMANYA>>>767. Aslan KAYA--WIESBADEN-ALMANYA>>>768. Çetin BOZDAĞ--c.bozdag@arcor.de--DUISBURG-ALMANYA>>>769. Cengiz ERDOĞAN--PARİS-FRANSA>>>770. Haydar ŞAHİN--cansa.sahin@web.de--MANNHEIM-ALMANYA>>>771. Güzide BEKTAŞ--guzi_79@hotmail.com--KÖLN-ALMANYA>>>772. Uğur OLÇAYTO--avrupa@dersimdeiklim.com--MAINZ-ALMANYA>>>773. Kemal GÜLTEKİN--REMSCHEID-ALMANYA>>>774. Ali Rıza ULUCAN--ulucan1958@yahoo.de--VIYANA-AVUSTURYA>>>775. Ahmet CANPOLAT--a.canpolat@web.de--DARMSTADT-ALMANYA>>>776. Düzgün YILDIRIM--BERLIN-ALMANYA>>>777. Müslüm KARATAŞ--BERLIN-ALMANYA>>>778. Sinan SAMAT--ALZEY-ALMANYA>>>779. Erol AKKUŞ--RADOLFZAL-ALMANYA>>>780. Ali MIRZANLI--a.mirzanli@t.online.de--WEITERSTADT-ALMANYA>>>781. Yaşar MERMER -- yasarmermer1980@hotmail.com -- DIETZENBACH-ALMANYA>>>782. SONGÜL İNAL - STOCKHOLM - İSVEÇ>>>783. CUMALI İNAL - STOCKHOLM – İSVEÇ>>>784. Asmen GÜL - STOCKHOLM - SWEDEN>>>785. Aslı YALÇINOĞLU - STOCKHOLM - SWEDEN>>>786. Celal GÜL - STOCKHOLM – SWEDEN>>>787. Gülperi ÇAPAR - Köln - ALMANYA>>>788. Baki MUTLU - Bonn – ALMANYA>>>789. HÜSEYİN AÇIKGÖZ – ALMANYA>>>790. ALİ KILAVUZ >>>791. HAKKI YEĞİN – WIPPERFÜRT – ALMANYA>>>792. Doğan GEYİK – WIPPERFÜRT - ALMANYA>>>793. Hüseyin İMAK – WIPPERFÜRT - ALMANYA>>>794. Hüseyin BOZTAŞ – WIPPERFÜRT - ALMANYA>>>795. Abdullah BOZTAŞ – WIPPERFÜRT - ALMANYA>>>796. Cemal ASLANER – WIPPERFÜRT - ALMANYA>>>797. Hasan İMAK - WIPPERFÜRT – ALMANYA>>>798. ALİ HAYDAR KAHRAMAN - berfin_kahraman@hotmil.com>>>799. Baran Akgün, Köln-Almanya>>>800. Müslim Güzel, Bielefeld-Almanya>>>801. Sadettin Öğrem, Badsalzuflen-Almanya>>>802. Abdurrahman Ektiren, Badsalzuflen-Almanya>>>803. Ahmet Altaca, Badsalzuflen-Almanya>>>804. Hıdır Özer, Badsalzuflen-Almanya>>>805. Cafer Karcı, Badsalzuflen-Almanya>>>806. Necati Göktaş, Badsalzuflen-Almanya>>>807. Bülent Yılmaz, Balsalzuflen-Almanya (Alevi Derneği Başkanı)>>>808. Şahin Yılmaz, Baldsalzuflen-Almanya>>>809. Nihat Solmaz, Badsalzuflen-Almanya>>>810. Celal Aslan, Badsalzuflen-Almanya>>>811. Fadime Aslan, Badsalzuflen-Almanya>>>812. Tarkan Aslan, Badsalzuflen-Almanya>>>813. Celal Şimşek, Badsalzuflen-Almanya>>>814. Yasemin Şimşek, Badsalzuflen-Almanya>>>815. Salman Tabak, Badsalzuflen-Almanya>>>816. Hasan Yılmaz, Badslzuflen-Almanya>>>817. Gülnur Yılmaz, Badsalzuflen-Almanya>>>818. Ali Berktaş, Badsalzuflen-Almanya>>>819. Adil Erdoğan, Löhne-Almanya>>>820. Ali Bektaş, Badsalzuflen-Almanya>>>821. Cengiz Yıldız, Badsalzuflen-Almanya>>>822. Murat Mengüşlü, Bremen-Almanya>>>823. Cemil Savaş Kaplan, Köln-Almanya>>>824. Selda Çelik, Almanya>>>825. Hadi Ak, Badsalzuflen-Almanya>>>826. Nazım Hikmet Güler, Köln-Almanya>>>827. Ersin Aytaç, Köln-Almanya>>>828. Rıza Tuncel, Köln-Almanya>>>829. Cumali Karakaş, Köln-Almanya>>>830. Süleyman Yılmaz-Köln>>>831. Hüseyin Akbaba, Rotterdam-Hollanda>>>832. Umut Küçükdağ (diyojen24@yahoo.de) - Almanya>>>833. Mehmet Cem, Frankfurt-Almanya>>>834. Kamer Metin, Köln-Almanya>>>835. İbrahim Çelik, Kassel-Almanya>>>836. Nurcan Akkoyun, Almanya>>>837. Sibel Otten, Almanya>>>838. Nurhak Güzel, Almanya>>>839. Kemal Gündüz, (rodor55@hotmai.com), Almanya>>>840. Özgür Çelik, (aygün.deniz@gemail.com), Almanya>>>841. Şenol Şimşek, (senol.simsek@web.de) - Almanya>>>842. Hülya Özkan Şimşek, Almanya>>>843. Murat Özkan, Almanya>>>844. Müslüm Özkan, Almanya>>>845. Ali Rıza Gül, Almanya>>>846. Saniye Ataç, Almanya>>>847. Nadime Bilgiç, Almanya>>>848. Beser Aslantekin, Almanya>>>849. İpek Gündoğdu, Almanya>>>850. Yılmaz Özger, Almanya>>>851. Hüseyin Doğan, Gummersbach-Almanya>>>852. Öznur Doğan, Almanya>>>853. Mehmet Ali Gündoğdu, Köln-Almanya>>>854. İbrahim Demir, Köln-Almanya>>>855. Hıdır Kalay, Almanya>>>856. Mustafa Takus, Almanya>>>857. Ramazan Korkmaz, Almanya>>>858. Türkan Öztürk, Almanya>>>859. Birgül Yılmaz, Almanya>>>860 Ali İhsan Doğan, Almanya>>>861. Çan Kızılavuz, Köln-Almanya >>>862. Yusuf Göçen, Köln-Almanya>>>863. Baki Arslan, Leverkusen-Almanya>>>864. Veli Turan, Köln-Almanya>>>865. Tahir Çimen, Köln-Almanya>>>866. Ali Yılmaz, Köln-Almanya>>>867. Özkan Yıldız, Köln-Almanya>>>868. Hıdır Sevgül (Tornê Samaliê Samê Naze), Köln-Almanya>>>869. Kenan Aktan, Edenkoben-Almanya>>>870. Güllü Aktan, Ebenkoben-Almanya>>>871. Hülya Argunşah, Köln-Almanya>>>872. Zülfü Demirkaya, Hannover-Almanya>>>873. Hazal Gezer, Badsalzuflen-Almanya>>>874. Çiğdem Gündoğdu, Köln-Almanya>>>875. Barış Şengezer, Köln-Almanya>>>876. Ümit Gül, (cemyıldız62@hotmail.com), Düsseldorf-Almanya>>>877. Orhan Demir, Köln-Almanya>>>878. Abidin Kaplan, Köln-Almanya>>>879. Duygu Barış, Köln-Almanya>>>880. Ali Yıldırım, Wuppertal-Almanya>>>881. Mehmet Akbaş, (zazamehmet@yahoo.com), Köln-Almanya>>>882. Murat Yılmaz, (devrim76@web.de), Köln-Almanya>>>883. İmam Çelik, Hamm-Almanya>>>884. Çetin Koçak, Kiel-Almanya>>>885. Ramazan ŞAHİN – Köln – Almanya>>>886. Bülent Kaya, Köln-Almanya>>>887. Ali Bozkurt, (bozkurt_ali@web.de), Köln-Almanya >>>888. Muzaffer Oruçoğlu, (omuzaffer@hotmail.com) - Melbourne-Avustralya>>>889. Haluk Gerger (gerger@tnn.net) >>>890. Dilek Biçici, (hades772001@yahoo.de), Köln-Almanya>>>891. Nizamettin Arıç, Almanya>>>892. Hasan Öztürk, (hesen@gmx.net), Köln-Almanya>>>893. Serpil Güner,(yaşanacakdunya@yahoo.com), Köln-Almanya>>>894. Ali Rıza Gül, Köln-Almanya>>>895. Ali Rıza Öğmen, Köln-Almanya>>>896. Süleyman Yıldırım, syıl@gmx.de - Köln-Almanya>>>897. Erdal Kalkan, Köln-Almanya>>>898. İbrahim Kaya, Troisdorf-Almanya>>>899. Hayrettin KIZILKAN - kizilkan@gmail.com>>>900. Cahide EROĞLU - cahideeroglu@hotmail.com – İSVİÇRE>>>901: Haydar EREN - yola-cagri@yahoo.de >>>901. Kamer Uçar – Berlin - Almanya>>>902. Sevim Çakıcı – Duisburg - Almanya>>>903. Yaşar Çakıcı – Duisburg - Almanya>>>904. Aziz An – Stadtlohn - Almanya>>>905. Birgül An – Stadtlohn - Almanya>>>906. Erdal Gürbüz – Oberhausen - Almanya>>>907. Ali Çelik – Oberhausen - Almanya>>>908. Müslüm Akyol – Coesfeld - Almanya>>>909. Mazlum Akyol – Coesfeld - Almanya>>>910. Rıza Koçal – Coesfeld - Almanya>>>911. Hayriye Can – Coesfeld - Almanya>>>912. Emine Can – Coesfeld - Almanya>>>913. Hıdır Can – Coesfeld - Almanya>>>914. Cane Gürtaş – Heidelberg - Almanya>>>915. Cem Akyol – Coesfeld - Almanya>>>916. Ferhat Demir – Coesfeld - Almanya>>>917. Ali Salduz – Gelsenkirchen – Almanya>>>918. Cavit YILMAZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>919. Erkan GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>920. Cengiz YILDIZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>921. Mehmet YILDIZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>922. Deniz ARSLAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>923. İsmet ARSLAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>924. Hüseyin KORKMAZ--WIESBADEN__ALMANYA>>>925. İlker YILDIZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>926. Şahin HAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>927. Bülent ARSLAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>928. Özcan GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>929. Hıdır ARSLAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>930. Sezai KESKİN--GENSINGEN__ALMANYA>>>931. Hüseyin KULU--FRANKFURT__ALMANYA>>>932. Hüseyin KAYA--MAINZ__ALMANYA>>>933. N. Ayhan AKTAN--GENSINGEN__ALMANYA>>>934. Nihat YILMAZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>935. Songül YILMAZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>936. Zekiye YILMAZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>937. Meral YILMAZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>938. Seyran GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>939. Larâ Desdina --GENC-GENSINGEN__ALMANYA>>>940. Suna AYDIN--GENSINGEN__ALMANYA>>>941. İlknur GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>942. Alev GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>943. Sevgi GÜNEŞ--RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>944. Alev GÜNEŞ--RÜSSELSHEIM__ALMANYA>>>945. Ümit YOSLUN--MZ KOSTHEIM__ALMANYA>>>946. Levent YOSLUN--MZ KOSTHEIM__ALMANYA>>>947. Haydar YILDIZ--GENSINGEN__ALMANYA>>>948. Namık CANPOLAT--MÜNCHEN__ALMANYA>>>949. Ali Rıza KAYA--GENSINGEN__ALMANYA>>>950. Nuri GENÇ--GENSINGEN__ALMANYA>>>951. Erkan AĞGÜL--GENSINGEN__ALMANYA>>>952. Ali Hıdır ÜÇEK--BINGEN__ALMANYA >>>953. Cemile Güzel –Köln, Almanya>>>954. İbrahim Demirtaş –Darmstadt, Almanya>>>955. Düzgün Doğru –Darmstadt, Almanya>>>956. Ali Dalkılıç –Darmstadt, Almanya>>>957. Yücel Erdal –Darmstadt, Almanya>>>958. Yazgülü Karagöz –Frankfurt, Almanya>>>959. Hayri Karagöz –Frankfurt, Almanya>>>960. Sevim Cibooğlu –Frankfurt, Almanya>>>961. Altun Aslan –Frankfurt, Almanya>>>962. Tekin Aslan –Frankfurt, Almanya>>>963. Ali Fırat –Darmstadt, Almanya>>>964. İmam Demirtaş –Darmstadt, Almanya>>>965. Hüseyin Zengin –Darmstadt, Almanya>>>966. Metin Karahan –Darmstadt, Almanya>>>967. Doğan Olgun –Darmstadt, Almanya>>>968. Musa Yıldız –Darmstadt, Almanya>>>969. Muzaffer Kahraman –Darmstadt, Almanya>>>970. Sevim Aslan –Darmstadt, Almanya>>>971. Kıymet Akpınar –Dietzenbach, Almanya>>>972. Hürmet Mermer –Dietzenbach, Almanya>>>973. Kemal Demir –Darmstadt, Almanya>>>974. Taylan Dönmez –Darmstadt, Almanya>>>975. Fener Düzgün –Darmstadt, Almanya>>>976. Suna TANRIKULU - Marl – Almanya>>>977. Cafer Metin –Mainz, Almanya>>>978. Önder Akyıldız –Mainz, Almanya>>>979. Mehmet Ali Güler (ZeleMele), Mainz>>>980. Filiz Samat –Alzey, Almanya>>>981. Hülya Akbayir –Erbach, Almanya>>>982. Cansu Akbayir –Erbach, Almanya>>>983. Cemil Koçgün –Mainz, Almanya>>>984. Telat Cengiz –Frankfurt, Almanya>>>985. Ergün Bozkurt –Frankfurt, Almanya>>>986. Metin Karagöz –Frankfurt, Almanya>>>987. Veysel Karakaş –Frankfurt, Almanya>>>988. Mahmut Yıldız –Darmstadt, Almanya>>>990. Hasan Çiçek –Frankfurt, Almanya>>>991. İsmail Akpınar –Dietzenbach, Almanya>>>992. Güney Akpınar –Dietzenbach, Almanya>>>993. Özgür Akpınar –Dietzenbach, Almanya>>>994. Bahar Tekin –Darmstadt, Almanya>>>995. Güler Han –Darmstadt, Almanya>>>996. Yaşar Mermer –Dietzenbach, Almanya>>>997. Sena Dersimi –Wiesbaden, Almanya>>>998. Hülya Yıldız –Darmstadt, Almanya>>>999. Yasemin Karakaş –Darmstadt, Almanya>>>1000. Öner Kurç –Darmstadt, Almanya>>>1001. Daimi Kılıç –Darmstadt, Almanya>>>1002. Hasan Aydın –Darmstadt, Almanya>>>1003. Dursun Arslan –Darmstadt, Almanya>>>1004. Cevahir Güloğlu –Darmstadt, Almanya>>>1005. Selvi Polat –Darmstadt, Almanya>>>1006. Haşim Polat –Darmstadt, Almanya>>>1007. Sibel Karadaş –Darmstadt, Almanya>>>1008. Nurettin Kes –Frankfurt, Almanya>>>1009. Saniye Kes –Frankfurt, Almanya>>>1010. Filiz Kahraman –Darmstadt, Almanya>>>1011. Hasan Canpolat –Darmstadt, Almanya>>>1012. İsmail Han –Darmstadt, Almanya>>>1013. Zeki Oğuz –Darmstadt, Almanya>>>1014. Kemal Atalay –Darmstadt, Almanya>>>1015. Usxan Cemal, usxan@yahoo.de – Berlin –Almanya>>>1016. EYÜP HANOĞLU - eyuphanoglu@yahoo.de>>>1017. Hüseyin ÇATAL>>>1018. İLHAN GEÇGİN - gedik_akin@yahoo.com>>>1019. Murat Yılmaz, Raundheim/Almanya>>>1020. Ali Çiçek, Russelsheim/Almanya>>>1021. Meral Çiçek, Rüsselsheim/Almanya>>>1022. Hüseyin Turan, Kelsterbach/Almanya>>>1023. Veysel Kahraman, Kelsterbach/Almanya>>>1024. Suna Cangir, Österichwınkel/Almanya>>>1025. Ali Şahin, Österrıchwinkel/Almanya>>>1026. Ahmet Erdoğan, Rundesheim/Almanya>>>1027. Mesut Oğuz, Ostrichwinkel/Almanya>>>1028. Sevim Koç, Rudesheim/Almanya>>>1029. Senem Karateke, Ostrichwinkel/Almanya>>>1030. Ziya Karateke, Ostrichwinkel/Almanya>>>1031. Sinan Cangir, Ostrichwinkel/Almanya>>>1032. Çetin Duman, Ostrichwinkel/Almanya>>>1033. Derya Uca, Ostrichwinkel/Almanya>>>1034. Çiçek Tunç, Nieddrau/Almanya>>>1035. İsyan Demir, Hannau/Almanya>>>1036. Özgür Tunç, Hannau/Almanya>>>1037. Roja Tunç, Hannau/Almanya>>>1038. Murat Doğan, Hannau/Almanya>>>1039. Devrim Tunç, Hannau/Almanya>>>1040. Tamer Tunç, Hannau/Almanya>>>1041. Serha Tunç, Hannau/Almanya>>>1042. Onur Aslan, Hannau/Almanya>>>1043. Erdal Ergin, Wiesbaden/Almanya>>>1044. Songül Tiltay, Rüsselsheim /Almanya>>>1045. Meral Erdem, Mainz/Kastel-Almanya>>>1046. Mikail Aslan (Sanatçı), Fliersheim/Almanya>>>1047. Suat Baran, Mainheim/Almanya>>>1048. Saadet Baran, Bzuchsal/Almanya>>>1049. Celal Baran, Linds/Avusturya>>>1050. Seval Canan, Bielefeld/Almanya>>>1051. Mahmut Baran, Mainheim/Almanya>>>1052. Semra Baran, Mainheim/Almanya>>>1053. Haki Gürtaş, Konstanz/Almanya>>>1054. Sinan Baran, İnnsburg/Almanya>>>1055. Fatma Yeşil, Ladenburg/Almanya>>>1056. Hayri Yeşil, Ladenburg/Almanya>>>1057. Cihan Baran, Avusturya>>>1058. Erhan Baran, Köln/Almanya>>>1059. Şerif Özalp, Russelsheim/Almanya>>>1060. İlhan Baran, İnnsburg/Almanya>>>1061. Bülent Genç, Achen/Almanya>>>1062. Mehmet Ali Baran, Karlsruhe/Almanya>>>1063. İsmail Canan, Achen/Almanya>>>1064. Hüseyin Canan, Düren/Almanya>>>1065. Rıza Canan, Zingen/Almanya>>>1066. Sema Yıldırım, Dortmund/Almanya>>>1067. Demet Canan, Julish/Köln-Almanya>>>1068. Aliye Canan, Dortmund/Almanya>>>1069. Neşe Çelik, Dortmund/Almanya>>>1070. Ali Çelik, Dortmund/Almanya>>>1071. Turan Yıldırım, İspanya>>>1072. Ferhat Tunç (Sanatçı) – Dersim>>>1073. Hüseyin Turan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1074. Aga Akbulut--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1075. Eren Genç--GENSINGEN-ALMANYA>>>1076. Murat Aydın--GENSINGEN-ALMANYA>>>1077. Nazım Romancı--GENSINGEN-ALMANYA>>>1078. Veli Özer--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1079. Hüseyin Genç--GENSINGEN-ALMANYA>>>1080. Mehmet Sarıaltun--LANGENLONSHEIM-ALMANYA>>>1081. Hüseyin Sarıaltun--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1082. Hasan Sarıaltun--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1083. Mahir Sarıaltun--STUTTGART-ALMANYA>>>1084. Nurettin Kaya--GENSINGEN-ALMANYA>>>1085. Hediye Turan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1086. Roza Arslan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1087. Sevim Arslan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1088. Müslüm Gül--GENSINGEN-ALMANYA>>>1089. Yıldız Gül--GENSINGEN-ALMANYA>>>1090. Nihat Gül--GENSINGEN-ALMANYA>>>1091. Orhan Gül--GENSINGEN-ALMANYA>>>1092. Sevda Sevinç NEUSS-DÜSSELDORF-ALMANYA>>>1093. Ayten Genç--GENSINGEN-ALMANYA>>>1094. Müslüm Kalkan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1095. Serpil Polat--GENSINGEN-ALMANYA>>>1096. Fatma Keskin--GENSINGEN-ALMANYA>>>1097. Nigen Han--GENSINGEN-ALMANYA>>>1098. Zeynep Arslan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1099. Diler Sarman--BAD SOBERNHEIM-ALMANYA>>>1100. Selda Yıldız--AVALLON-FRANSA>>>1101. Gülbahar Arslan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1102. Murat Kaya--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1103. Fikriye Kaya--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1104. Kemal Tekdoğan--HR-HOLSHAUSEN-ALMANYA>>>1105. Mircan Genç--GENSINGEN-ALMANYA>>>1106. Hediye Kılıç--GROLSHEIM-ALMANYA>>>1107. Meral Tekdoğan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1108. Ergün Gül--GENSINGEN-ALMANYA>>>1109. Atilla Orhan--TERNITZ-AVUSTURYA>>>1110. Deniz Romancı Kural--BRETZENHEIM-ALMANYA>>>1111. Mehmet Orhan--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1112. Güven Kural--BRETZENHEIM-ALMANYA>>>1113. Güler Romancı--WIESBADEN-ALMANYA>>>1114. Barış Çelebi--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1115. Murat Altun--BAD KREUSNACH--ALMANYA>>>1116. Veli Genç--GENSINGEN-ALMANYA>>>1117. Beran Han--GENSINGEN-ALMANYA>>>1118. Selcan Han--GENSINGEN-ALMANYA>>>1119. Zeynel Yurtsever--RÜSSELSHEIM-ALMANYA>>>1120. Turgut Koç--RÜSSELSHEIM-ALMANYA>>>1121. Kenan Tekdoğan--GENSINGEN-ALMANYA>>>1122. Ali Aydın--GENSINGEN-ALMANYA>>>1123. Nurgül Aydın--GENSINGEN-ALMANYA>>>1124. Yusuf Şengül--MAINZ-ALMANYA>>>1125. Öner Bostan--MAINZ-ALMANYA>>>1126. Aydın Orhan--TERNITZ-AVUSTURYA>>>1127. Kemal Genç--MAINZ-ALMANYA>>>1128. ALİ ATEŞ – Königswinter - Almanya>>>1129. MURAT ÇELİK - Königswinter – Almanya>>>1130. Haydar Demir, Gensingen - Almanya>>>1131. ERCAN AĞGÜL, GENSINGEN-ALMANYA>>>1132. CEMEATE DERE SANSE (DERESANSE@HOTMAIL.COM) - SCHWEIZ>>>1133. Hüseyin Can Zurich - Schweiz>>>1134. Resmigül Can Çiçek Zurich - Schweiz>>>1135. Mehmet Can Berlin-Deutschland>>>1136. Nuran Can Zurich - Schweiz>>>1137. Ahmet Bozkurt Bern - Schweiz>>>1138. Gülsüm Kaya Bern -Schweiz>>>1139. Veli Kaya Bern - Schweiz>>>1140. Cengiz Kaya Bern - Schweiz>>>1141. Yusuf Sirma Solothurn - Schweiz>>>1142. Sakine Sirma Solothurn- Schweiz>>>1143. Muhsin Sarioğlu Bern - Schweiz>>>1144. Tevrat Sarioğlu Bern - Schweiz>>>1145. Cevahir Şengül Bern - Schweiz>>>1146. Hatice Çelik Bern - Schweiz>>>1145. Elif Çelik Bern - Schweiz>>>1147. Ali Riza Çelik Bern - Schweiz>>>1148. Elizabet Çelik Bern - Schweiz>>>1149. Elif Çelik Bern - Schweiz>>>1150. Mehmet Çelik Bern - Schweiz>>>1151. Hüseyin Çelik Bern - Schweiz>>>1152. Muharrem Çelik Bern - Schweiz>>>1153. Ibrahim Çelik Bern - Schweiz>>>1154. Mukadder Çelik Bern - Schweiz>>>1155. Mehmet Ali çelik Delemont -Schweiz>>>1156. Hasan Çelik Solothurn - Schweiz>>>1157. Kiymet Çelik Solothurn - Schweiz>>>1158. Süreç Çelik Solothurn- Schweiz>>>1159. Çigdem Karabulut Basel -Schweiz>>>1160. İsmigüzel Turan Zurich - Schweiz>>>1161. Mehmet Turan Zurich - Schweiz>>>1162. Çigdem Turan Zurich - Schweiz>>>1163. Sonya Turan Zurich - Schweiz>>>1164. Cihangir Kaya Bern - Schweiz>>>1165. Özgür Kaya Bern - Schweiz>>>1166. Hasan Yıldız Lörach-Deutschland>>>1167. Cemal Kemahlı Zurich - Schweiz>>>1168. Uğur Kemahlı Zurich - Schweiz>>>1169-Ümit Turan Zurich - Schweiz>>>1170. İbrahim Çiçek Bern - Schweiz>>>1171. Ali Şahin Argau - Schweiz>>>1172. Aliye Şahin Argau - Schweiz>>>1173. Sibel Arslan Basel - Schweiz>>>1174. Kemal Arslan Basel - Schweiz>>>1175. Kelima Arslan Basel - Schweiz>>>1176. Tayfun Arslan Basel - Schweiz>>>1177. Mahmut Arslan Delemont –Schweiz>>>1178. Sertaç Yıldız,Almanya>>>1179. Hasan Karaton, Bünde-Almanya>>>1180. Ali Taş, Bielefeld-Almanya>>>1181. Kamuran Uğurlu, Almanya>>>1182. Erkan Kanat, Löhne-Almanya>>>1183. Serkan Kanat, Löhne-Almanya>>>1184. Vedat Doğan, Badsalzuflen-Almanya>>>1185. Gürsoy Ulus, Badsalzuflen-Almanya>>>1186. Göksel Bektaş, Badsalzuflen-Almanya>>>1187. Niyazi Ekicioğlu, Löhne-Almanya>>>1188. Cemal Beyhan, Löhne-Almanya>>>1189. Şaban Büyükbağ, Adana-Türkiye>>>1190. Turan Doğan, Almanya>>>1191. Hasan Doğan, Bünde-Almanya>>>1192. Gürbüz Ayçık, Bünde-Almanya>>>1193. Ali D. Bozkurt, Bünde-Almanya>>>1194. İrfan Ayçık, Bünde-Almanya>>>1195. Mecnun Adıbeli, Almanya>>>1196. İnan Beyhan, Löhne-Almanya>>>1197. Orhan Ağgül, Bielefeld-Almanya>>>1198. Rıza Batmaz, Löhne-Almanya>>>1199. Keser Tacim, Bünde-Almanya>>>1200. Kaya Ali, Almanya>>>1201. Hüseyin Yücel, Bielefeld-Almanya>>>1202. Yunus Aslan, Almanya>>>1203. Muzaffer Bolat, Bünde-Almanya>>>1204. Mustafa Altaca, Herford-Almanya>>>1205. Polat İbrahim, Herford-Almanya>>>1206. Handan Altaca, Herford-Almanya>>>1207. Emral Yelaldı, Badsalzuflen-Almanya>>>1208. Çağdaş Demir, Bielefeld-Almanya>>>1209. Fırat Kali, Bielefeld-Almanya>>>1210. Özgür Bektaş, Badsalzuflen-Almanya>>>1211. Yüksel Bektaş, Badsalzuflen-Almanya>>>1212. Mustafa Bektaş, Badsalzuflen-Almanya>>>1213. Yılmaz Baki, Bielefeld-Almanya>>>1214. Çayan Ekicioğlu, Löhne-Almanya>>>1215. Sami Vurmaz, Badsalzuflen-Almanya>>>1216. Erkan Aslan, Almanya>>>1217. Sultan Yılmaz, Badsalzuflen-Almanya>>>1218. Sebahat Demirkaya, Hannover-Almanya>>>1219. Ali Yelaldı, Badsalzuflen-Almanya>>>1220. Murat Yıldız, Düsseldorf-Almanya>>>1221. Birdal Zengin, Bielefeld-Almanya >>>1222. Mehmet SAYDAM - mamekiye@gmx.de - BASEL/SCHWEIZ>>>1223. Ali GÜÇLÜ BASEL/SCHWEIZ>>>1224. Hüseyin ARSLAN BASEL/SCHWEIZ>>>1225. Hasan ÇELİK BASEL/SCHWEIZ>>>1226. Tevfik ŞAHİN BASEL/SCHWEIZ>>>1227. Metin POLATLI BASEL/SCHWEIZ>>>1228. Erol AĞDU BASEL/SCHWEIZ>>>1229. Sinan SAĞLAM BASEL/SCHWEIZ >>>1230. Avukat Ali Avşar - İstanbul >>>1231. İbrahim Avşar - İstanbul>>>1232. Mehmet Yılmaz -Gazeteci - İstanbul>>>1233. İdris Avcı - İstanbul>>>1234. Güner Avcı - İstanbul>>>1235. Avukat Cemal Rusan – İstanbul>>>1236. Ali Haydar Savaş - Du_rus@yaoo.de - Almanya>>>1237. Haydar Eren - yola_cagri@yahoo.de - Berlin >>>1238. Azad AVCI - azadpinkas@yahoo.de >>>1239. Celal Karcı – Badsalzuflen – Almanya>>>1240. Barlas Beyaztaş (Gazeteci/Yazar), Frankfurt/M>>>1241. Ali Rıza Aslan, Asperg-Almanya >>>1242. Ahmet Aslan, Ludwigsburg-Almanya >>>1243. Hasan Bektaş, Ludwigsburg-Almanya >>>1244. Ali Ekber Şen, Asperg-Almanya >>>1245. Hasan Doğan, Sersheim-Almanya >>>1246. Duygu Yalçın, Duygu.y@hotmail.de >>>1247. Zeki Kocademir, Stuttgart >>>1248. Cihan Şahin, cihanşahin@gmx.de >>>1249. Munzur Okur, Munzurbaba@aol.com >>>1250. Cemal Barkın, Neuhausen-Almanya >>>1251. İmam Türkoğlu,Almanya >>>1252. Özgür Mutlu, Adalet2@hotmaıl.com >>>1253. Hasan Çetinkaya, Stuttgart-Almanya >>>1254. Kazım Kıyançiçek, Stuttgart-Almanya >>>1255. Ergüder Öner >>>1256. Mehmet Ok,Ulm-Almanya >>>1257. Kasım Yurttaş, Stutgart-Almanya >>>1258. Alihan Örnek, Stuttgart-Almanya >>>1259. Hüseyin Yıldız, Almanya >>>1260. Vural Ekinci,Almanya >>>1261. Mustafa Kurt, Almanya >>>1262. Metin Korkmaz, Stutgart-Almanya >>>1263. Ulaş Çelik, Almanya >>>1264. Orhan Sever, Gartringen-Almanya >>>1265. Veli Aydın, Almanya >>>1266. Güler Tunç, Almanya >>>1267. Güler Aliyar, Stuttgart-Almanya >>>1268. Aliye Yalçın, Regensburg-Almanya >>>1269. Turan Tercan, Stuttgart-Almanya >>>1270. Erdal Tiryaki, Almanya >>>1271. Hüseyin Süer,Ansboch >>>1272. Hasan Çınar, Ludwigsburg-Almanya >>>1273. Baki Turmuş >>>1274. Mustafa Erdoğan, Ludwigsburg-Almanya >>>1275. Veysel Dikme, Ludwigsburg-Almanya >>>1276. Nurettin Em, Göppingen-Almanya >>>1277. Özcan Yağmur, Heidelberg-Almanya >>>1278. Mehmet Ok, Almanya >>>1279. Fadime Yıldız, Stuttgart-Almanya >>>1280. Leyla Doğan >>>1281. Hüseyin Güler >>>1282. Ali Ağırcan, Ludwigsburg-Almanya >>>1283. Kemal Selcan, KSelcan@compuserve.de, Esslingen-Almanya >>>1284. Kenan Şengezer, specialKenan@yahoo.de, Esslingen-Almanya >>>1285. Mustafa Şengezer, Sengezer79@yahoo.de, Esslingen-Almanya >>>1286. Gerard Uvaçin, Rombas Metz-Fransa >>>1287. Niyazi Varlı, Stuttgart-Almanya >>>1288. İsmail Yalçın, Mainz-Almanya >>>1289. İsmail Şahin, Altensteig-Almanya >>>1290. Nazlı Uvaçin, Almanya >>>1291. Gülten Uvaçin,Rombas-Fransa >>>1292. Ziya İzci, Almanya >>>1293. Kamer Kıyançiçek, Almanya >>>1294. Mehmet Ali Çelik, Rüsselsheim-Almanya >>>1295. Ali Yılmaz,Almanya >>>1296. Oktay Güler, Herrenberg-Almanya >>>1297. Türkan Özbey, Stuttgart-Almanya >>>1298. Müzeyyen Von Prince, Stuttgart-Almanya >>>1299. Yücel Kaplan,Almanya >>>1300. Rıza Akdağ, Almanya >>>1301. Hasan Dere, Ulm-Almanya >>>1302. Hasan Yıkmış, Mainz-Almanya >>>1303. Onur Dere, Altbach-Almanya >>>1304. Elif Tanrıverdi,Königshafen-Almanya >>>1305. Ergül Güneş-Arslan Mainz-Almanya>>>1306. Muzaffer Durmaz>>>1307. Ayşegül Güneş, Mainz-Almanya>>>1308. Zülfü Güneş - Mainz-Almanya >>>1309. Şehriban Doğan - rojine@hotmail.com>>>1310. Kamer Söylemez – verozkamer@hotmail.com – Wuppertal-Almanya>>>1311. İPEK SAĞLAM – zelal1966@yahoo.com - HANNOVER – ALMANYA>>>1312. Ali Çiftçi - alifirat@msn.com – Antalya – Türkiye>>>1313. Cemile Şirin - Hamburg – Almanya>>>1314. Şerafettin Dilsiz - Hamburg – Almanya>>>1315. Boran Dilsiz - Tornetosi@hotmail.com - Hamburg – Almanya>>>1316. BARIŞ DURGUN – PADERBORN – ALMANYA>>>1317. ILYAS HAN - LONDON - ENGLAND>>>1318. YASAR GERCEK -LONDON/ENGLAND>>>1319. DILEK GERCEK - LONDON / ENGLAND>>>1320. SERDAR HALIS - LONDON /ENGLAND>>>1321. ALI YILMAZ - LONDON / ENGLAND>>>1322. ATILLA DERSIN - LONDON /ENGLAND>>>1323. CETIN KAYA - LONDON /ENGLAND>>>1324. VEYSEL AKDAG - LONDON /ENGLAND>>>1325. ISMAIL TASCI - LONDON/ ENGLAND>>>1326. MUNZUR KURT - LONDON / ENGLAND>>>1327. ALICAN OZMEN - LONDON / ENGLAND>>>1328. MESUT GUNDOGAN - LONDON / ENGLAND>>>1329. CEMAL ADIN - LONDON / ENGLAND>>>1330. COMERD DUNYA - LONDON / ENGLAND>>1331. Peli Güctekin Köln - Almanya>1332. Meryem Baki - Köln - Almanya>>>*** >>>Not:>>>Dersim 38 Girişimi`nin imza kampanyası Koordinasyon Komitesi`nin insiyatifi altında devam edecektir.>>>Bundan sonraki imzalar mutlaka yukarıdaki listeye atılmalıdır. >>>İmzacı arkadaşlara gerçek adlarını (ad ve soyad) kullanmalarını, bulundukları şehir ve ülke adı ile E-Mail adreslerini mutlaka yazmalarını hatırlatmak zorundayız. Çalışmalarımız hakkında kendilerini sürekli bilgilendirmek, gerektiginde görüşlerini almak, görev ve sorumluluk almak isteyenler olursa kendilerine ulaşabilmek için imzacı arkadaşların E-Mail adreslerini bilmemiz gerekir.>>>Herhangi bir nedenle E-Mail adreslerini yazmakta tereddüt geçirenler, kendilerine ulaşabilmemiz için ihtiyaç duyulan bilgileri yukarıdaki listede E-Mail adreslerini bildiren arkadaşlardan sadece bir veya ikisine gönderebilirler.>>>İmzaya açılan metin sekiz dilde yayımlanmış bulunuyor. Yukaridaki sekiz dile ek olarak metnin Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Arapca ve Farsca tercümelerini de düşünmekteyiz. Böylece Dersim Sorunu ve 38 soykırımını en az oniki dilde uluslararası topluma duyurma imkanı bulacağız.>>>Selam, sevgi ve saygılar>>>*** >>>KAMPANYAMIZA DIŞARDAN DESTEK VERENLER:>>>1.Lise Svendsen-Danimarka>>>2.Mette Svendsen-Danimarka>>>3.Mogens Svendsen-Danimarka>>>4. Olivia Svendsen-Danimarka>>>5. Angelika Leyendecker-Köln-Deutschland>>>6. Daniela Zizzadoo-Köln-Deutschland>>>7. Petra Waldmann-Köln-Deutschland>>>8. Reinhard Wegner-Köln-Deutschland>>>9. Steven Graß-Leverkusen-Deutschland>>>10. Lutz Wachendorf-Köln-Deutschland>>>11. Corinna Pilgenröther-Köln-Deutschland>>>12. Andrea Mick-Köln-Deutschland>>>13. Frank Kosûbek-Köln-Deutschland>>>14. Dr. Marcel Kumar-Köln-Deutschland>>>15. Dogan Karamese-Köln-Deutschland>>>16. Nadine Zipfel-Köln-Deutschland>>>17. Anna Konen-Köln-Deutschland>>>18. Jürgen Niederstrasser-Köln-Deutschland>>>19. Kemal Yasar-Köln-Deutschland>>>20. Kadriye Acar-Köln-Deutschland>>>21. MADELENE BERNTSSON—HALMSTAD - İSVEÇ >>>22. RICKARD HOLM—HALMSTAD - İSVEÇ>>>23. ANDERS OTTOSSON—HALMSTAD - İSVEÇ>>>24. MARIE-LOISE SÖDERGREN—HALMSTAD - İSVEÇ>>>25. HELEN ERIKSSON—HALMSTAD - İSVEÇ>>>26. LJUBICA PETRIKUSIC—HALMSTAD - İSVEÇ>>>27. VERONICA BALINT-- HALMSTAD- İSVEÇ>>>28. MAJ-BRITT JOHANSSON—HALMSTAD - İSVEÇ>>>29. JASMINKA MUSTAFA—HALMSTAD - İSVEÇ>>>30. NASER KASAPOLLI—HALMSTAD - İSVEÇ>>>31. MERLITA KASAPOLLI—HALMSTAD - İSVEÇ>>>32. SUHRA BURZIC-- HALMSTAD - İSVEÇ>>>33. SADIK ÇELİK – Montpellier – FRANCE>>>34. Portaz Christian – Montpellier – FRANCE>>>35. Ramona Bohn -Köln-Deutschland>>>36. Sarah VAKENANNT – Deutschland >>>37. Temirhan Yağız, Almanya>>>38. Mahmut Yaşar, Badsalzuflen-Almanya>>>39. Murat Aydın, Almanya >>>40. GLENDA MADERA - Hej_glenda@yahoo.se - Chile>>>41. Mustafa YAMAN (Yozgat/Paderborn)>>>42. Johanna LOISE YAMAN (Paderborn)>>>43. Alican DARI (Paderborn)>>>44. Dilek Bal - dilekbal34@hotmail.com - İstanbul

Cevaplar:
FORUM DERSIM

 

Operasyonlar, Baskilar Devam Ediyor

Operasyonlar, Baskilar Devam Ediyor
FORUM DERSIM
Makale yazari: Derleyen, A.Karsan Tarih, gün ve saat : 11. Nisan 2007 14:45:07:
10.04.200713 BIN ASKER OPERASYONA KATILIYORBingöl’ün Yayladere, Tunceli’nin Pülümür, Nazimiye ve Kigi bölgesinde yapilan ve yaklaşık 13 bin askerin katıldığı operasyonlar sürüyor. Yaklaşık 30 kişilik PKK’lı terörist grubu imha etmek için Tunceli’den kalkan 2 Kobra helikopter de operasyona katıldı. Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında devam eden operasyonda ise 2' PKK'linin öldürüldü açiklandi. -------------------------------------------------
10.04.2007 PÛLÜMÜR'DE DEVAM EDEN CATISMAPülümür'de meydana gelen çatışmada 1 PKK'linin öldürüldügü, 2 askerin de yaralandıgi açiklandi. -------------------------------
2007-04-09 HOZAT BÖLGESINDE CATISMATunceli'nin Hozat bölgesinde,ikisi kadin, 4 silahli DHKP-C'üyesinin öldürüldügü, örgütün Türkiye Askeri Kanat Sorumlusu Cengizhan Pilav sağ olarak yakalandigi, Pilav'ın 2002 yılıda cezaevinde ölüm orucu eylemi sırasında affedildiği, Pilav'ın aftan sonra Yunanistan'a yerlestigi ve geçen yıl bir grupla birlikte Tunceli bölgesine geldiği belirtildi. Gözaltına alınan Pilav'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.
--------------------------------------2007-04-09KIGI BÖLGESINDE CATISMAAyni gün, genis bilgi verilmeden yapilan bir diger açiklamada: Bingöl'ün Yayladere bölgesinde 4 askerin çatismada öldürülmesi ardından Kigi ve Pülümür bölgesinde operasyon başlatan askeriye, üç PKK'linin öldürüldügü, öte yandan, Bingöl'ün Yayladere çevresinde ise 5 PKK'linin öldürüldügü, basina açiklandi.
--------------------------
06.04.2007DTP IL BASKANINA HAPISDTP Tunceli İl Başkanı Hıdır Aytaç ve 7 partili, 'PKK'ya yardım ve yataklık yapmak’ suçlamasıyla 3 yıl 9'er hapis cezasına mahkum edildi. Daha önce bu suçlamadan dolayi üç ay tutuklu kalan Aytaç, karari temiz edeceklerini açikladi.. Duruşmada, İl Başkanı Aytaç ile partililer Erdoğan Sürgeç, İmam Kara, Erdal Dalgıç, Nail Çağdaş, Cemal Kuhak, Ali Ercan ve Mahmut Çetin, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak’ suçlamasıyla 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılırken, suçlanan diğer 8 kisi beraat etti.
--------------------------------
04.04.2007 BIR ÖRGÜT ÜYESI VE GENELKURMAY SITESININ ILANI!Pertek'te, polis kimlik kontrol noktasinda bir DHKP/C örgütü üyesinin yakalandigini duyuran Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi, yakalan kisi hakkinda baska bir bilgi vermeye gerek görmeden, 'Genelkurmay' sitesinin özellikle, sadece DHKP/C'yi öne çikarmasi anlamliydi...
------------------------------------25.03.2007 ASKER BASKINDAN DÖNERKEN TAKLA ATTI Mazgirt'ten Tunceli'ye dönmekte olan askeri araç, sehir çıkışında virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan, ikisi agir 6 askerin helikopterle Elazığ Asker Hastanesine sevk edildi.
---------------------------
23.03.2007 ASKERDE KÜRT COCUKLARI KAZAYLA ÖLDÜRÜLÜYORTunceli'de, atış eğitimi sırasında seken kurşunlardan yaralanan 2 asker'in 'şehit' oldugunu açiklayan askeri otorite, 4. Komando Tugay Komutanlığında atış eğitimi yapıldığı sırada, 2 askerin seken kurşunlardan yaralanip öldügünü iddia etti. Yasamini kaybeden askerlerin isimlerini açiklanmayan askerlerin Kürt olduklari ögrenildi....
---------------------------------------------16.03. 2007DTP'YÖNETICILERINE BASKINjandarma ve Polis, DTP il ve merkez ilçe başkanlığı ile bazı parti yöneticileri ve üyelerinin evlerine ani gece baskinlari yaparak aramalar yaptı. Aramalarda bir partilinin evinde patlayıcı bulundugu, bazı parti üyelerinin evlerinde ise örgütsel doküman ve PKK talimatları bulundugunu iddia ederek,Biri bayan, 6 parti üyesi gözaltına alındı. Bulundugu açiklanan belge ve patlayicilar hakkinda bilgi verilmezken, gözaltina alinan kisilerin bas harfleri, E.S, E.Y, C.K, E.T, H.D, M.K olduklari açiklandi.
--------------------------------------
13.03.2007INTIHAR ETTIGI IDDIA EDILEN ASKERIN AILESI....Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı Hozat Jandarma Tabur Karargah Birliği’nde askerligini yapan Komando Er Deniz Tas'in 2 gün önce intihar ettigini bildiren askeri otorite, askerin cenazesini ailesine verdi.
Kürt olan Deniz Tas'in ailesi, çocuklarinin intihar ettiklerine inanmadiklarini açikladi.
--------------------------------------------- 01.04.2007?????----------------------------------------------------- 13.02.2007MAMIKI KÖPRÜSÜKent girişindeki Mamiki Köprüsü basinda bulunan, Olağanüstü Hal uygulandığı dönemde kurulan kontrol noktası yıkıldı. Belediye ait iş makineleri kontrol noktasını yıkarak enkazını kaldırdı. Geçen hafta içinde kentte düzenlenen ‘Barış ve Kültür Günleri’ne katılan sanatçı, yaşar ve şairler, kontrol noktasına tepki göstermişti.
Kente girisi saglayan Mamiki Köprüsü basina, 1980 askeri darbesi sonrası kurulan ve bütün "Olaganüstü Hal" döneminde de kente giriş çıkanların kontrol edildiği güvenlik noktasında, polisler ve askerler 24 saat,giris-çikislari, kentten Erzincan, Pülümür ve Elazığ yönüne gidip gelen araçlari kontrol ediyorlardi. Olağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasından sonra Tunceli genelinde tüm arama noktaları kaldırılırken, sadece Mamiki Köprüsü girişindeki nokta kalmisti.
----------------------------------
12.02.2007 ASKERIYE KIS MANEVRASI YAPIYORTunceli’de, binlerce askerin ve çok sayida taarruz helikopterlerinin de katildigi,'$afak Oprasyonu' baslatildi.
Askeriye'nin Apanos ve Kutu Deresi vadilerini sabah erken saatlerde bombaladıgi. Kış şartları için özel eğitimli jandarma komandolar ile Tunceli 4’ncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan özel birlikler de 4 Sikorsky helikopterle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, operasyonlarin günlerce sürecegi ögrenildi.
-------------------------
2007MAHKUM OLAN SENDIKACILAR
Hanefi BekmezciEğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Hanefi Bekmezci, "Askeri kuvvetleri aşağıladığı" gerekçesiyle altı ay hapis cezasına mahkûm oldu.
Hüseyin SerSendikacı Hüseyin Ser, Munzur Festivali'nin ertelenmesini eleştiren ortak bildiri nedeniyle altı ay hapis cezası aldı.
Hüseyin BektaşoğluDTP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu, Emniyet'i aşağıladığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
---------------------------------------------

Cevaplar:
FORUM DERSIM

Tuesday, March 27, 2007

 

Hans-Lukas Kieser

Dogu Anadolu’da Ulasılmayan Barıs
Hans-Lukas Kieser
Basel'de 11 Kasım 2000, Gökkusagı derneginde, verilen seminer
Dogu Anadolu günümüze dek süren iç huzursuzlugun kökeni 19uncu yüzyıla degin uzanmaktadır. Bu yüzyılda Ermeni ve Kürt sorunu baslamıs, Alevi sorunu da farklı nitelik kazanmıstır.
Tanzimat döneminde Osmanlı devleti çogu Kürt, bazıları da Asuri veya Ermeni olan yerel yönetimlerin yerine Dogu Anadolu'da merkezi sistemi gerçeklestirmeye çalısıyordu, ancak bunu basaramadı. Tanzimat ile, hukuk devleti ve dini esitlik ilan edildi, fakat Tanzimat, dini ve etnik gruplar arasında önceden varolan hierarsik düzenin bozulmasına ve de özellikle tasrada anarsi ve kin olusmasına neden oldu. Bunun çesitli sebepleri vardı. O zamanki (Mekteb-i Mülkiye ögretmeni Andreas Mordtmann'ın deyisle) «‹stanbul effendileri ve pasaları» bölgenin gerçeklerini arastırıp kabul ederek ve varolan sartlara göre bir siyasi sistem olusturmak yerine, Fransa'nın asırı merkeziyetçi idari sistemini ithal ettiler. Hedefleri: Modern ve güçlü bir devlet olmak, ve kendi iktidarlarını korumaktı. Bu hedef o zamanki Batı devletlerin, özellikle ‹ngilterre'nin çıkarlarına uygundu. Çünkü ‹ngilterre için Rusya ile olan rekabetinde jeostratejik açıdan saglam bir Osmanlı ‹mparatorlugu önemli idi. Rusya Müslüman karsıttı ve yayılmacı bir politika izliyordu. Osmanlı ‹mparatorlugu 18inci ve 19uncu yüzyılda Birinci Dünya Savası'na dek Rusya'ya karsı yaptıgı bütün savaslarını kaybetti. (Tek istisna Kırim Savasıdır, çünkü bu savasta Osmanlılar Avrupa'dan çok genis askeri destek gördüler.)
Bu modern tarih çerçevesinde dogu vilayetlerinde saglıklı ve barısçı bir iç gelisme gerçeklestirilemedi. Aksine, 16ncı yüzyıldan beri bölgesel iktidara sahip olmakla birlikte, padisahı da kabul eden Kürt hükümetleri ve beyliklerinin ortadan kaldırılmasıyla, yani 1830'lardan sonra, o bölge büyük sosyal felaketlere sahne oldu: katliam, zulüm, pogrom, jenosid, tehcir ve bitmeyen sıkıyönetim. Ermeni halkı ve kültürü 1915'ten sonra imha edildi. Kürt kültürüne 1923'ten sonra büyük baskı uygulandı. Resmi olarak «Kürdistan seferi» olarak adlandırılan iç savas 1830larda basladı ve ancak yüz sene sonra 1938 Dersim harekât ile sona erdi. Bildigimiz gibi bu sona erme geçici idi. 170 yıldan bu yana devlet bölgedeki egemenligini güç ve siddetle koruyabildi. Fakat ne Tanzimatçı hükümet ne kendisini yeni, modern bir devlet gösteren Cumhuriyet kalkınma, refah ve de huzur getiremedi; aksine, bitmeyen savas ve sıkıyönetim kosulları insanların emeklerini yok etti. Bildginiz gibi bugün bile birçok yerde en zorunlu gereksinmeler dahi karsılanamıyor.
Askeri güçle uzun vadeli huzurun saglanması olanaksızdır. Siyasetin eksikligi, kirli yönetimin izleri ve suçları açıkça kendini göstermektedir. Ama sunu da belirtmek gerekir ki tarih sartlarına göre gerçeklestirilmesi gerekenler hiç de kolay degildi. Modernlesme konusunda daha tecrübeli olan ve ekonomik güce sahip baska bir devlet de bunları basarayamayabilirdi. Avrupa ancak 20nci yüzyılın ikinci yarısında ciddi olarak dini ve etnik çogulculugu demokratik sekilde ögrenmeye basladı. Bu ögrenim son Osmanlı dönemine göre çok daha olumlu sartlarda gerçeklesmektedir. Ve yine de, sizlerin yabancı olarak yakınen bildiginiz gibi, Avrupa bu konularda bütün hedeflerine daha ulasamadı. Örnegin yabancıların siyasi haklara sahip olmaması gibi.
Yüz yıl önce Dogu Anadolu'da yapılması gereken: bölgede saglam bir hukuk devleti olusturmak, din ve etnik gruplar arasında barısı gerçeklestirmek ve bu çerçevede kalkınmaya ve refaha olanak saglamak olurdu. Bugün yerli hıristiyanların yok denecek kadar az olmasına ragmen söz edecegim gibi uzun vadeli benzer bir perspektif çizilebilir: Bu bölgedeki ülkelerin kalkınmalarını tamamlamaları ve çogulcu siyasi liberallesmeyi gerçeklestirmeleri durumunda, bu devletler arasındaki sınırlar açılabilir ve tıpkı Basel-Alsace-Schwarzwald Regio'su örneginde oldugu gibi serbest dolasım hakkı, sınır ötesi ekonomik ve kültürel isbirligi saglanabilir. Kürt sorunu varolan hiç bir sınır degistirilmeden Kürt Regio'su yaratılarak çözülebilir. Ermeniler ile de bu sekilde yine sınırları degistirmeksizin sınır ötesi bölgesi olusturularak barıs saglanabilir ve de Ermenilere geçmiste yasadıkları topraklar üzerine yine yasama sans verilebilir.
19uncu yüzyılda ortaya çıkan Dogu Anadolu'nun ıslahatı yani modernlestirilmesi ve barısa kavusturulması hala gelecegin misyonu dur. Barıs ve refah ancak saglam ve demokratik bir cogulcuk içinde dogar, krizden krize giden yarı otoriter ve mafyanın güclü oldugu bir sistem içinde elbette ki degil. Artık Türkiye'nin Cumhurbaskanı ve ‹çi ‹sleri Bakanı bile yolsuzluk ve kirli yönetimi ülkenin en önemli problemi olarak ifade ediyorlar. Türkiye'yi tanıyan gözlemciler bunu eskiden beri bilmektedirler. Krizleri bahane edip, yapay gündem yaratarak, kendi varlıklarının ve imtiyazlarının sürekligini saglamayı amaçlayan iktidar sahipleri bugüne kadar yabancı komploları, bölücülük, kürtçülük, Alevi sorunu, ‹slamcılıgı hep birer kriz nedeni gösterdiler ve bu sebeplerle vatanın tehlikede oldugunu yineleyip durdular. Oysa 19uncu yüzyıldan beri asıl problem yönetimdir. Diger söz edilen konular önemli olmakla birlikte, bunlar büyük ölçüde yönetimden kaynaklanan problemlerdir.
Çizdigim bu tabloyu simdi yakından üç baslık altında inceleyelim, özellikle de az tanınan son Osmanlı döneminden söz etmek istiyorum.
1) 19uncu yüzyılda Kürt ve Ermeni sorunun dogusu ve gelisimi
2) Genç Türk hareketi ve Ermeni soykırımı
3) Türk milliyetçilerin idealleri ve gerçekler
1) 19uncu yüzyılda Kürt ve Ermeni sorunun dogusu ve gelisimi
Kendi emirliklerin kaldırılmasıyla birlikte Kürtler derin ve bitmeyen bir kimlik krizine sürüklendiler. Kendi eski siyasi mirasları - yani kabul ettikleri bir hükümdarlıgın altında kendi bölgesel otonomileri sürdürebilme hakları - hiçe sayıldı. Daha sonra üniter Cumhuriyet'in kurulusuyla kendi kültürel mirasları da tamamen inkar edildi. Tanzimat'la beraber Sünni Kürt öz güvenini bozan ayrı ciddi bir problem daha çıktı: Gayrı müslimlerle Müslümanlar arasında hukuki ve siyasi esitlik ilan edilmesi Kürtlerin günlük yasamdaki üstünlügünün sorgulanmasına neden oldu. Demek ki Tanzimat'ın getirdigi degisiklikleri Kürtlere çok sey kaybettirdi, fakat hiç bir sey kazandırmadı. Müslüman olmayanların ve Alevilerin durumları farklı idi. Sünnilerin dini imtiyazlarının kaldırılmasını sevinçle karsıladılar: Modern hukuk devletini ve esitligi haklı olarak kendiler için önemli bir soysal düzenleme sayıyorlardı, dolaysıyla reformlar genellikle büyük ümit ile bekliyorlardı. Fakat ne yazık ki: onlar da hayal kırıklıgına ugradılar. Neden? Reformların tatlı yüzü - yani refah, güvenlik ve esitlik - yalnızca bazı büyük kentlerde az çok kendisini gösterebildi. Tasrada ise genel durum daha da agırlastı, çünkü eski düzen yerine, beklenen yeni bir düzen gelmedi. Bundan dolayı karmasa ve güvensizlik iyice artı. Bu durumdan en çok zarar görenler Sünni olmayan azınlık grupları idi. Kendi devletlerinin onları koruyamayacagını anladıklarında, sadece hıristianlar degil, Aleviler ve Yezidiler de artık dısarıdan yardım beklediler. Bölgede bulunan misyonerler aracılıgıyla süper devletlerden destek ve koruma istediler. Böylece uluslararası diplomaside Ermeni sorunu, «la question arménienne», dogdu. 1878 Berlin Antlasmasının 61inci maddesi Dogu Anadolu'daki Ermeniler için bir uluslar arası koruma öngörüyordü. Ancak gerçekte hiç bir zaman uygulanmadı.
Askeri gücü Kürt emirliklerini yok etmeye yettiyse de, Osmanlı devletin sivil gücü ancak yeni düzeni kurmaya yetmedi. Osmanlı ordusunda görev yapan ve Kürdistan seferine katılan Alman subay Helmut Moltke 1838’de Harput'ta iken sunları yazdı: «Bu zafer yanlızca silahlı olanların degil, binlerce savunmasız kadın ve çocugun da yasamına maloldu, binlerce yerlesim yeri yıkıldı ve yılların emegi yok oldu. Eger Kürtlerden alınan özgürlüklerinin yeri iyi bir yönetim ile doldurulamazsa, bu zaferin muhtemelen daha öncekiler gibi geçiçi olacaganı düsünmek üzücüdür.» Ne yazık ki Moltke'nin sözleri 20nci yüzyılda hala geçerliligini korumaktadır.
Tanzimat'tan sonraki padisah Abdülhamid Kürt krizini kararlı bir ‹slam birligi politikasıyla çözmeye çalıstı ve bunu, kısmen de olsa, basardı. Hamidiye alayılarının olusmasıyla olarak birçok Sünni Kürt asiret yine siyasi, hukuki ve ekonomik imtiyazlarını kazandılar. Kürtler dolaysıyla Abdülhamid'e «Kürt babası», «Bâve Kurdan» ünvanı verdiler. Abdülhamid yerel Sünni liderlerle resmen anlasarak dogu vilayetlerindeki hakimiyetlerini sürdürürdü. Tanzimat döneminde bile, ilan ettigi kendi prensiplerine aykırı olmasına ragmen, bu anlasma gayrı resmi olarak yürürlükte idi. Yoksa devlet iktidarını koruyamazdı. Hamidiyeler'den en çok zarar görenler Ermeniler, Yezidiler ve Dersim'in dısında yasıyan Aleviler idi.
Bu dönemde bazı genç Ermeniler tepki göstermeye basladılar. Protestan misyoner okullarında, kendi Ermeni okullarında ya da Avrupa'da batılı liberal egitim gören bu gençler hükümete isyan etmeyi kararlastılar. Önce 1887'de Cenevre'de, daha sonra da Tiflis'te devrimci dernekler kurdular. Bunlar dogu vilayetlerinde liberal ve sosyalist propaganda yapmaya ve, az da olsa, bazı gerilla faaliyetleri sürdümeye basladılar. «Gavurların» bir ‹slam devletini protesto eden bu davranısları yerel beyleri ve padisahı son derece rahatsız etti. Abdülhamid bazı Sünni seyhleriyle varolan iliskilerini kullanıp Müslümanları kendi hakları savunmaya çagırdı, derneklerin bu faaliyetlerini bölücü bir Ermeni isyanı olarak nitelendirerek toplumu Ermenilere karsı kıskırttı. Böylece - belki de tam istemeden - çok genis katliamlara yol açtı. Sonbahar 1895'te birkaç hafta içinde Sünni Kürtler, Türkler ve Çerkesler yaklasık yüzbin Ermeni öldürdü. Katillerin çogu kıskırtılan, bunu kendilerinin varolma mücadelesi olarak algılayan sivil Sünni erkeklerdi. Kurbanların yüzde 99,9 masum, militan siyasete karısmıyan Ermeniler ve de bazı Süryaniler idi.
O dönemde ‹sviçreli (özellikle de Basel'li) bazı doktor ve ögretmenler insani amaçlar ile Ermeni-Kürt bölgelerine, örnegin Sivas, Elazıg, Van ve Urfa'ya gidip hastane, yetimhane, okul ve el sanatlar atölyeleri kurdular. Bu çalısmalarını 1923'e degin sürdürdüler. (Diyebiliriz ki Basel'in o bölge ile iliskisi 105 sene önce basladı.)
1895'te genelde yerel halk devletin destegiyle katliamları yaptıgı için, sosyal bilimler bunları pogrom olarak adlandırmaktadır. Bazı tarihçiler ise bu olayları partial genocide (kısmi soykırım) olarak kabul etmektedirler, ve buna gerekçe olarak da kurban sayısının çok yüksek olmasını ve bölgeler arası organizasyonu göstermekteler. Bu suçu muhalefette bulunan bütün Genç Türkler açıkça kabul etmelerine ragmen, Türk milliyetçileri ise hem 1895 pogromları hem yirmi sene sonraki genel soykırımı 1915'ten sonra inkar ettiler.
2) Genç Türk hareketi ve Ermeni soykırımı
Yüz sene önce Abdülhamid'e karsı olan düsmanlıkları bütün Osmanlı muhalefetini, özellikle de Genç Türkleri, devrimci Ermenileri ve de bazı Kürt aydınlarını birlestirdi. Cenevre'de gurbette bulunan Osmanlılarda bu durumu net sekilde görmekteyiz. Genç Türk hareketi 1908'de iktidara geldiginde, insanlar liberal, çogulcu ve demokratik bir Osmanlı dönemin basladıgına inanmaktaydılar. Fakat bes sene sonra, yani 1913'te, ‹ttihat ve Terakki merkez üyeleri tarafından yürütülen, antiliberal bir parti diktatörlügü kuruldu. Talat'lar, Cemal'lar, Enver'ler, Dr. Nazım, Dr. Çerkez Resid ve digerleri hepsi o zamanki emperyalist Avrupa'nın en kötü ideolojilerini, yani antihümanist sosyaldarwinizmi, materializmi ve ırkçılıgı benimsediler. Milliyetçi positivizm elitlerde dinin yerini aldı; siddet ve zorlama ile kendi uluslarını yükseltmeyi amaçladılar. Baska dini ve etnik gruplarla beraber yasayabilmek yerine, onları boyunduruguna almak, kovmak ya de yok etmek sosyaldarwinizm doktrini dir.
‹ttihatçı rejim 1914 yılı Ocak ayında uluslarası baskılarla Dogu Vilayetleri için önemli bir reform planı imzalamak zorunda kaldı. Tıpkı 1998'de Kosovo için oldugu gibi, fakat daha yumusak sekilde, bu plan uluslar arası kontrol, yerel seçimler ve yerel dillerin tanınmasını öngörmekteydi. Fakat ‹ttihat'çı elit aynı senede Almanya'nın yanında Dünya Savasına büyük bir istekle katıldı ve Ekim 1914’te Rusya'ya saldırmaya basladı. Böylece kendi asıl problemlerini bir kenara bırakıp su hedeflere ulasmak istemekteydi:
Uluslar arası reform planından kurtulup bütün Anadolu'yu merkezi ve üniter bir Türk-Müslüman ulusal devleti kimligine sokmak.
Milli iktisadı kurmak.
Kapitülasyonlardan (yani yabancı imtiyazlarından) kurtulup tam egemen bir devlet olmak.
Bazı panturanist rüyaları gerçeklestirmek.
Enver Pasa'nın ırkçı hayalleri üzerine kurulan Kafkasya seferi 1914’ün son günlerinde korkunç bir basarısızlıkla sonuçlandı. Sarıkamıs’ta hemen hemen bütün ordu, yani büyük bir bölümü Kürt olan 90'000 asker kıs fırtınalarında öldü. Rus ordusu Dogu Anadolu'ya girmeye basladı. ‹ttihatçı diktatörler o zaman kendilerine kolay bir hedef olarak zayıf bir azınlıgı seçtiler: tüm Ermenileri vatan hainligiyle suçlayıp ortadan kaldırmaya karar verdiler.
Yani belirlinen bu savas çerçevesinde Ermeni jenosidi meydana geldi. Elbette ki Ermeniler'in daha önce yasadıkları acı olaylar nedeniyle o dönemde varolan rejime güvenleri kalmamıstı, dogal olarak Rus egemenligi altında bulunan diger Ermenilere sempati duymaktaydılar. Fakat 1890'larda oldugu gibi 1915'te de Ermeni halkın büyük çogunlugunun militan siyasetle hiç ilgisi yoktu. Yine de ‹ttihatçı parti rejimi 1915 Nisanın'dan itibaren sadece savas bölgesinde bulunanları degil, bütün Ermenileri, bölgelere göre sırayla ölüme gönderdi. Jandarmaların, çestili çetelerin, sık sık da yerel Sünni Kürtlerin katılımı ile Ermeni erkekleri, kadın ve çocuklardan ayırıp, hemen katlettirdi, digerlerini ise tehcir sırasında ve sonunda da Suriye'deki çöl toplama kamplarında öldürttü. Elaziz Vilayeti’nde Gölcük gölü kenarında ise imha kampları bulunmakta idi. Çesitili silahlar ile orada en azından onbin kadın ve çocuk öldürüldü, ve de öldürülmeden önce paralarını, altınlarını ve elbiselerini vermek zorunda kaldılar. Yani acımasız sömürü bu degin ileriye gitti. Harput Amerikan konsolosu ve oradaki Amerikan hastanesinin bashekimi tanık oldukları bu olayları detaylı bir rapor halinde anlatarak dünyaya önemli belgeler bıraktılar. Öldürücü tehcir ile ilgili olan diger önemli bir raporu Urfa'daki ‹sviçreli hastanenin müdürü Jakob Künzler yazdı.
Türkiye ve dogu Anadolu bu insanlıga karsı islenen suçlar üzerine bir kez yürekten gelen ideolojisiz bir agıt yaktı mı? Bireysel istisnalar dısında ne yazık ki hayır, agıt yerine sadece inkar, tehdit, kafa tutmayı tercih etmektedir ve böylece jenosid kurbanlarının, kendi ölülerinin ve bütün evlatlarının huzuruna engel olmaktadır.
Bu soykırım konusunu biraz daha yakından inceleyelim: Nazi savas rejimi altındaki Yahudilerin kaderi ile 25 sene önceki ‹ttihat'çı diktatörlük altındaki Ermenilerin kaderi birçok açıdan birbirine benzerler:
Enver Pasa, Rusya'ya karsı'sında agır bir yenilgi almıstı. Hitler de Rusya'ya saldırısında bozguna ugramıstı. ‹lginç olan bu her iki durumda da azınlıklar vatan hainligi ile suçlanmıs yenilgilerin bedeli onlara ödetilmistir. Yani iki örnekte basarısız bir Rusya seferinden sonra sıkı bir iç düsmanlık propagandası genel kırıma yol açtı. Rusya seferinden önce Naziler «Juden raus» politikasını uyguladılar.
‹kinci Dünya Savası sırasında Dogu Avrupalı Yahudiler bir azınlık olarak komünizmi ve komünist Rusya'yı kurtulus olarak görmekteydiler. Aynı sekilde Birinci Dünya Savası sırasında Anadolu bir kısım Ermeniler için de Rusya kurtulus ümidi idi. 1940larda Kızıl orduda ve Almanlara karsı savasan gerillada Yahudiler de vardı, bundan 25 sene önce de Rus ordusunda ve partizan birliklerinde Ermeniler de vardı.
Naziler göre Yahudiler ulusal vücudu hasta eden parasitler idi. ‹ttihat ve Terakki'de, parti ideolojisinde söz sahibi olan çok sayıdaki tıp doktorları benzer görüslere sahipti. Örnegin 1915 Mayısı'nda Diyarbakır'da ilk tehciri uygulayan kisi o dönemin Valisi Dr. Çerkez Resid de bunlardan biriydi.
Naziler ve ‹ttihatçıların megaloman yerlesim ve tehcir planları vardı. Bu planlara göre hedefleri Türklestirilmis, Naziler için Almanlastırılmıs bölgeler yaratmak, farklı etnik gruplar bölge dısına çıkartmaktı. Bu nedenle de Nazi ve ‹ttihatçı resmi açıklamalarda ve belgelerde hiç bir zaman açıkça toplu kıyım konusunu söz konusu edilmiyor, fakat hep göçten, tehcirden ve yeni yerlesimlerden bahsediliyordu. Yahudilerin Dogu'ya ziraat, Ermenilerin de Suriye'ye yerlesmek amacıyla göç ettirildikleri bildirilmekteydi. Gerçekte tehcirin ne oldugunu, nasıl sonuçlandıgını farklı kaynaklardan ögrenmek durumundayız.
Ermeni soykırımın gerçegi ortaya koyan baslıca kaynaklar sunlardır:
Alman müttefiklerin bölgede bulunan subaylarının, konsolosların ve Bagdat demiryollarında çalısan Alman memurların tarafından yazılan belgeler.
Bölgede bulunan diger yabancılar, özellikle Amerikan ve ‹sviçreli doktorların, mühendislerin ve ögretmenlerin raporları.
Hayatta kalan Ermenilerin yazdıkları.
Osmanlı arsivlerinde bugüne kadar yabancı arastımacılara açılan bölüm de gayet önemlidir. Resmi belgelerde direkt delileri, örnegin katliam emirlerini bulmayı düsünmek saflık olur. Fakat çesitli tarihçiler tarafından arastırılan Osmanlı ‹ç ‹sleri Bakanlıgın sifreli telgrafları önemli bir noktayı net olarak ortaya koymaktadırlar: Ermeni tehciri bütün Anadolu'da sistematik sekilde merkezi yönetim tarafından organize edildi. Tehcirin hakikaten soykırım oldugunu zaten bahsettigim diger kaynaklar açıkça göstermektedirler. Yöneticilerin bu gerçegi bilmediklerine inanmak mümkün degildir. Ermenilerle iç içe yasayan Dersim bölgesindeki Aleviler ve de o dönemde Osmanlı yönetiminde olan Filistindeki Yahudi azınlıgı aynı sona ugramaktan korkmaktaydı. Bu da göstermektedir ki soykırımcı tehcirden herkesin haberi var idi.
Dogu Anadolu tarihinde en kara leke 1915 olaylarıdır. Söylemek gerekir ki, bu yılda bazı Ermeniler tehciri kabul etmeyerek Karahisar, Van ve Urfa'da silahlı olarak kendilerini savunmaya çalıstılar. 1918'de - Rus ordusunun Erzurum'dan çekilisi sırasında - Ermeni milisleri zulüm ve intikam cinayetleri gibi agır suçlar islediler. Ancak, bunlara dayanarak hersey sivil savas olarak nitelendirmek, yani iki taraflı bir savas oldugunu ve zayıf olan tarafın kaybettigini ve yok oldugunu iddia etmek, bilimsellikten ve ciddiyetten uzak, saçma bir tezdir. Yahudilerin Varsova isyanı ve Almanlara karsı Rusyayı destekleyen gerilla faaliyetlerini gerekçe göstererek, Yahudi jenosidini bir sivil savasın «dogal» sonuçu olarak açıklamak akıl ve mantıgın kabul etmeyecegi bir seydir.
Ne yazık ki Cumhuriyet kurucuları tarihi sanslarını kullanmayıp yeni bir devlet kurarken, eski devlet yönetimi sırasında meydana gelen olaylar ile gerçekçi ve açık olmadılar. Neden yakın tarih ile ilgili yeni sayfa açmadılar? Niçin dogrulugu tartısmalı konuları aydınlatmayı tercih etmediler? Bunun yanıtı oldukça basit: Genç Cumhuriyet elitinin çogunun ‹ttihat'çı bir geçmisi vardı. Hepsi Türk milliyetçi olan bu insanlar, bazıları savas rejimin yaptıklarına direkt katıldılar, digerleri de, o kusakla dayanısma içinde bulunmaktaydı. Bir çogu o siddetli degismelerden önemli maddi veya siyasi faydalar sagladılar. Milli iktisadın kurulması amacıyla, ekonomide söz sahibi ve gücü olan Rumlar ve Ermeniler ortadan kaldırıldı. Ermenilerin imhası sayesinde zenginlesen mal ve mülk sahibi olanların sayısı büyüktü.
O dönemdeki bazı asırı Türk milliyetçileri savas ve soykırım suçlarını inkar etmekle yetinmeyip birde, bu olaylarla övünerek iç düsman olarak gördükleri diger grupları da sindirmeyi amaçlıyorlardı. Örnegin Koçgiri ayaklanma sırasında Kürt Alevilerine ve 1923'ten sonra assimile olmayan Kürtlere yaptıkları gibi. O zamanki Dıs ‹sleri Bakanı Tevfik Rüstü ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tun bazı soysaldarwinist ve ırkçı açıklamaları asırı Nazi söylemleri ile örtüsmekte idi.
3) Türk milliyetçilerin idealleri ve gerçekler
Türk milliyetçilerin bir bölümü ‹sviçre'de egitimlerini yapmıs ve de, ‹sviçre’yi idealize edip onu model olarak görmüslerdir. Bir ‹sviçreli tarihçi olarak bu benim için ilginçtir. fiimdi Türk elitlerin söylediklerini ve yaptıklarını kendi ifade ettikleri degerler ve kavramlara göre inceleyelim. ‹deal ve realite arasındaki çeliski büyüktü. Kendi hareketlerini «halkçı» olarak nitelendirmelerine ragmen, elit ve halk arasında bir uçurum vardı. Yani toptan bütün ideallerini kendilerine yabancı olan sosyal bir gerçek içinde yasama geçirmeye çalısıyorlardı. ‹sviçre sistemini ve tarihi gelismelerini tam anlayamadan, onu idealize etmislerdi. Positivist düsünceyle, ‹sviçre'nin ve diger Avrupa devletlerinin modern ve prestij saglayan yanlarını görebildiler ve bunları algılayabildikleri kadarıyla taklit etmeye çalıstılar. Milliyetçi idealistlerin büyük bir bölümü iyi niyetli idi. Amaçları Türkiye'yi modern ve üniter bir devlet olarak görmekti. Ancak parlak hedeflere kısa yoldan ulasabilecegine inandılar. (Aynı hatayı o dönemdeki Bolsewikler de yapmaktaydı.)
Egitimini ve doktorasını ‹sviçre'de yapan Mahmut Esat Bozkurt, Eugen Huber'in ünlü ‹sviçre medeni hukuk yasasını oldugu gibi aynen Türk hukuk sistemine aktarmıstır. Kısa yoldan, insanları inandırmadan, onları kazanmadan, zor ve siddet ile, köklü reformların gerçeklesmesi mümkün degildir: bu acı gerçek özellikle Dogu Anadolu için geçerlidir. 1937 Dersim harekâtı esnasında devletin sloganı, bu bölgede bir ‹sviçre yaratmak, Dersim'e medeniyet getirmek idi. Oysa uygulumada ise medeniyet degil, siddet ve yıkım vardı, çünkü hedeflerin saglam temeli, yani bölgenin tarihi ve kültürel gerçekleri entegre eden demokratik bir çerçeve hiç yoktu. Yöneticiler ilan ettikleri hedeflerinin çok uzagında kaldılar.
‹sviçre tarihini ve buna göre olusturulan siyasi sistemini benimsemis olsalardı, o vakit Dogu Anadolu'da da modern, çogulcu bir hukuk devleti düzeni kurmak için bu sistemin temelini olusturan bazı ilkelerin ne denli önemli oldugunu her halde kabul ederlerdi. Bu anlamda bilinmesi gerekir ki:
Devleti olusturan etnik grupların tarihi ve kültürel mirasları yok edilemez, uygun sekilde entegre edilir. Örnek vermek gerekirse, insanların anadilleri, kültürleri ve de Kürtlerin asırlarça süren özerklik tecrübeleri inkar edilemez.
Entegre etmek kazanmak demektir, assimile etmek degildir. Etkili ve verimli çalısan yerel yönetimler, Kürt, Ermeni ve Süryani akademik ve bilimsel kurumlar, anadilde egitim, Kürtçe televizyon yayını gibi uygulamalar güçlü, güvenilir modern bir devletin göstergesi olur. Ülkenin iç sorunlarını sadece siddet kullanarak bastıran bir devlet zayıfdır, yani bu demektir ki devlet kendi insanlarına güven veremiyor, ikna edemiyor, inandıramıyor ve de siddetsiz çözümler üretemiyor.
Türk siyasi gelisimi için ciddi bir engel de kendi jeostratejik önemidir. Kendi dengeleriyle ayakta duramayan bir sistem ve silahlı güçleri, Batı'nın milliyarlarça dolarlık destegiyle, kendi seyri için de normal denebilecek iç gelismelere ve silahsız demokratik mücadelere karsı durmaktadır. Tabi ki hepimizin dilegi ve beklentisi odur ki Batı ve özellikle Avrupa Birligi'nin Türkiye ile iliskilerinde ölçünün sadece stratejik ve ekonomik çıkarları degil, siyasi, sosyal ve hukuki dogrular ve hedefler olmasıdır. Bu haftadaki Avrupa Birligi Katılım Ortaklıgı Belgesi Kürt sorununu ayrıca açıklamamasına ragmen yine de asıl problemleri net sekilde göstermektedir.
Sonuç olarak kısaca sunu söyleyebiliriz: Kendi tarihi ile barısmak, yani ideoloji yapmadan serinkanlılıkla gerçekleri kabul etmek, böylece gelecek üzerinde gölge olmasına izin vermemek, Türkiye'nin iç barısı için son derece önemli dir. Tarihi gerçekler, söyledigimiz gibi: Kürtlerin kültürel ve siyasi miraslarının hiçe sayılması, Ermeni soykırımı, Türk milliyetçiligin dinin yerini alması ve de uzlasma kültürünün eksikligi dir. Türkiye gerçeklerini kabullenip bugünkü problemlerin çözümünü basarmak için, öncellikle kendi demokratik güçlerine güvenmek, sivil toplumu güçlendirmek, iç dinamiklerini harekete geçirmek ve de dısardan, yani Avrupa'dan gelen öneri ve elestirileri tartısmaya açık olmak zorundadır. Bence köklü adımlar atabilmek ve yasama geçirebilmek için Türk siyasi yasamında tam bir kusak degisikligi ile mümkün olacaktır. Avrupa'daki farklı siyasi kültürleri tanıyan Kürt ve Türk diasporası bu uzun vadeli demokratiklesme ve barıs sürecisinde gayet önemli bir rol oynamalıdır. ‹nanıyorum ki milliyetçi komplekslerinden kurtulmus bir kusak ancak gelecege yönelik uzun vadeli ve kararlı politikalar sürdürebilir.

© 1998-2000 webmaster@hist.netNov. 2000

Archives

September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?