DERSIM MAMIKIYE

GÜZEL, RUHU TEMİZ, GECMİŞİNE VE TARİHİNE BAĞLI BIR DERSİM İCIN. HERKESE BASARILAR

Thursday, January 25, 2007

 

TÜRK İLERİCİLERİNE AÇIK MEKTUP

Dersim Forum
Auteur - yazari: MEHMET YILDIZ Tarih, gün ve saat : 25. Ocak 2007 09:36:04:
TÜRK İLERİCİLERİNE AÇIK MEKTUP
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesini nefretle kınadınız ve ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadınız. Böyle yapmakla çok iyi ettiniz. İstanbul’daki cenaze töreninde sayınız 10 binleri buluyordu. Bütün dünyaya Türkiye’de insan gibi insanların da var olduğunu gösterdiniz.
Ancak vicdanen rahatlamış olarak eve döndüyseniz bu hiç kabul edilecek bir şey değildir. Marjinal ve sembolik dünyanızı reel Türk dünyasının yerine geçirmeyiniz. Siz bu toplumda nüfusun % 1’ini bile oluşturmuyorsunuz. Türkiye’nin büyük çoğunluğu bu cinayetin arkasındadır. Dolayısıyla toplam nüfusun % 1’nin “Hepimiz Hrant Dink’iz, Hepimiz Ermeniyiz” demesi sorunu çözmüyor. 1,5 milyon Ermeniyi ve onbinlerce Dersimliyi çocuk, yaşlı, kadın demeden yok ettiniz. Medeni dünyada yer almak için Ermeni, Dersim ve Süryani soykırımlarını tanımanız gerekmektedir.
Tekrar ediyorum, tarihi soykırımlarla kirlenmiş olan inkarcı ve dolayısıyla ahlaksız ve vicdansız bir halkın arasından çıkan “Hepimiz Ermeniyiz” şeklindeki cılız sesler sorunu çözmeye yetmiyor. Türkiye’de kazanılan en masum kazançta bile sonuçta “haram” bir yan vardır. Soykırımcı tarihinizi inkar etmeyin, onunla yüzleşin!
Türk halkı ahlaksız ve vicdansız bir halktır. Türk halkının ahlakını düzeltmek istiyorsanız öncelikle bu halkın soykırımları inkar etmeyi ve azınlıklardan olan insanları öldürmeyi meşru görmesini engellemeye çalışın. Bu devletin yaptığı soykırımlar doğal olarak bu halkın hanesine yazılır. Türklerin 1938’de işlediği Dersim soykırımını kabul ediniz. Türklerin Kürtlerle birlikte işlediği Ermeni ve Süryani soykırımlarını kabul ediniz.
Türk halkının gerçeğini çıplak bir biçimde görebilmeniz tüm insani ve rasyonel ilerlemelerin anası olacaktır. Faşist çoğunluğun işlediği cinayetleri sembolik olarak protesto eden ve figüratif konuşmalar yapmakla yetinen bir azınlık olarak kalmak yerine, devleti ve halkı gerçekte değişmeye zorlayınız.
Açıktır ki böyle bir ilerleme sağlayabilmeniz için radikal bir zihniyet değişikliğinden geçmeniz gerekmektedir. Zorunlu olan bu zihniyet değişikliğinin en azından aşağıdaki noktaları kapsaması gerektiğine inanıyorum:1. Türk devleti faşist, ırkçı ve soykırımcı bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti azınlıkların imhası üzerine kuruldu. Devlet bir gasp, işkence, tecavüz, cinayet ve soykırım örgütüdür. Devleti generaller yönetiyor. Sorumluluk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt ve Başbakan Erdoğan’dadır. Asıl katillere yönelin, piyonlara değil!2. Türk devleti bir hukuk devleti değildir. Türkiye’de hukuk yoktur. Türkiye’de yargıçlar yoktur. Türkiye’deki yargıçlar ve savcılar ordunun, polisin, MİT’in ve MHP’nin elemanıdırlar. Mahkemelerde adalet aramak yerine her fırsatta bu gerçekleri dile getiriniz.3. Ordu, polis, MİT ve yargı görevlileri işkenceci katillerdir. Bu profesyonel katillerin insanlara geçici olarak “iyi davranmaları”nı talep etmekle yetinmeyiniz. Bu kurumların katillerden temizlenerek Batı Avrupa’daki emsallerine benzemelerini sağlayınız. Tüm kolluk kuvvetleri işkenceci katillerden temizlenmelidir. Orgeneral Büyükanıt başta olmak üzere tüm generallerin görevlerine son verilmeli ve yargılanmaları sağlanmalıdır. Polis teşkilatı ve MİT aynı temizlikten geçmek zorundadır. Keza halihazırda görev yapan tüm yargıç ve savcıların görevlerine son verilmelidir. Suçlular yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.4. Türk halkının ezici çoğunluğu bu devleti destekliyor. Seçim sonuçları bunun en sağlam kanıtıdır. Faşist, ırkçı ve gerici partiler her zaman ezici çoğunluğu oluştururlar. Sizin seçimlerdeki toplam ağırlığınız % 1’i bile bulmuyor. Seçimlere girerken bu gerçekleri unutarak hayallere kapılmayınız. Seçimlere ilerici bir koalisyon oluşturarak giriniz. Cüzi oylarınızı bugüne kadar yaptığınız gibi mevcut kampanyanın bir başarısızlığı şeklinde tanımlamayınız. Elinizden gelenin en iyisini yapınız, lakin her seçim hezimetinden “faşist, ırkçı, soykırımcı ve yobaz halkı yine insanlaştıramadık” şeklinde bir sonuç çıkarınız. Hakikatten asla şaşmayınız! Bu toplumun % 1’ini bile temsil etmeden insanlık ve hürriyet adına başladığınız mücadelede ne kadar yol aldığınızı objektif olarak ölçmeniz gerekmektedir. Genel seçimler iyi bir ölçüm aleti olarak kullanılabilir.5. Soykırımcı bir ülkenin Müslüman ve Türk vatandaşları olarak yok edilen azınlıkların arkada kalanlarına insanca davranmak yeterli değildir. Bu azınlıklar yok edilmeseydi Türkiye bugün çok ileri bir noktada olurdu. Dersimliler, Rumlar, Süryaniler ve Ermeniler bu toplumun ilerlemesine ve insanlaşmasına çok ciddi katkılarda bulunabilirlerdi. Türkün insanlıktan çıkması onun adı geçen azınlıklara ve Kürtlere ettiği zulmün doğrudan ürünüdür. 6. Irkların veya halkların eşitliği prensibinden hareketle Türk halkının ırkçı, faşist ve yobaz kültürünü görmezlikten gelmeyiniz. Bu kültürün meşruyetini reddediniz. Türk mentalitesi bir dizi irrasyonalizmi ve anormallikleri içermektedir. Medeni dünyada Türk düşünüş sistemi çok ciddi kognitif dengesizlikleri içeren bir sistem olarak görülmektedir. Bu halkı ilerici projelere her an destek verebilecek bir kitle olarak görmek yanlıştır. Türk halkı öncelikle kognitif ve ahlaki sakatlıklarını düzeltmek zorundadır.7. Türk halkının kafası çok çalışmıyor. IQ test sonuçları, zalimliği, süreklilik arz eden politik tercihleri, ilerici ve demokratik olan her şeyden nefret etmesi, genel okuma yazma oranı, günlük gazetelerin tirajları, kitap okuma oranı, anadilini kullanmakta zorlanması, son derece sınırlı olan kelime hazinesi vb. bunu gösteriyor. Halkların eşitliği prensibi mucibince bu gerçeği görmezlikten gelmeyiniz. Türk halkına gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız bu gibi bir realizm şarttır. Türk halkı mevcut ırkçılığı terk etmezse zamanla bütünüyle gerizekalı bir halka dönüşür. Nitekim genç kuşaklar daha ırkçı ve daha gerizekalıdırlar.8. “Türkün Türkten başka dostu ” gerçekten yoksa o zaman Türke ait olan her şeyi daha fazla vakit kaybetmeden terk etmeniz gerekiyor. Çünkü siz tanrının seçilmiş kabilesi değilsiniz. İnsanlık size değil, siz insanlığa mahkumsunuz!9. Dininizin İslam olması bir talihsizliktir. Bu talihsizliği yenmenin veya onu en azından hafifletmenin bir yolunu mutlaka bulmanız gerekir.10. Kanınızda bir bozukluk yoktur. Bozukluk tarihinizde, kültürünüzde ve zihniyetinizdedir. Abdullah Cevdet’in tavsiyeleri doğrultusunda kanınız ve fiziksel görüntünüzle çok uğraştınız, ancak bir şey elde edemediniz. Kanınızı değil, zihniyetinizi ve kültürünüzü değiştiriniz.
Mehmet Yıldız

Cevaplar:
tURKLERIN ILERICISI DEMI VARDI?! Kirmanc ilercisi 25.1.2007 10:59 (0)
Dersim Forum

<< Home

Archives

September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?